skip to Main Content
Visionsbild av en linbana.

Linbanan – från kul idé till bra idé

Planerna på en linbana från Masthuggskajen över älven blir nu alltmer konkreta. Och det blir också ytterligare ett konkret sätt att bygga samman staden över älven, som är en av strategierna i Vision Älvstaden. Stationen är tänkt att ligga intill Järntorget och härifrån…

Läs mer
Bild av Stena Lines Danmarksterminal.

Danmarksterminalen blir kvar

Stena Lines avtal med Göteborgs Hamn som skulle löpt ut 2019, har nu förlängts till 2035. Men det finns dock en möjlighet till uppsägning från 2025 om det visar sig att området behövs för betydande stadsutveckling före 2035. Stenas danmarksterminal kommer att bli mer…

Läs mer
Ritning av bullerskydd i brunt.

Ljudsmarta hexagoner ska stoppa buller

De stora städerna växer i allt snabbare takt. Det medför ökade bullernivåer och stora hälsorisker. I Göteborg pågår just nu ett försök att skapa ett bullerskydd med hjälp av hexagonformade moduler som samtidigt fungerar som en trivsam bullerfri vilozon. Buller…

Läs mer

Nästa steg i planarbetet: Granskning

Den första september var sista dagen för att lämna synpunkter på detaljplanen för Masthuggskajen. Under sommaren har intressenter och allmänheten haft möjlighet att komma in med kommentarer på förslaget och även komma med egna idéer. Stadsbyggnadskontoret och konsortiet har nu…

Läs mer
En man böjer sig över något som ser ut som en joystick.

Nu kokar det av kreativitet på Masthuggskajen

Planen är att Masthuggskajen ska börja bebyggas någon gång under 2017. I väntan på det skapas en tillfällig mötesplats där folk kan umgås och verka – en älvnära park med fokus på kultur och kreativitet. Under våren lämnade Stena Line…

Läs mer

Tystnaden talar på Masthuggskajen

I augusti inleds ett spännande projekt i området Masthuggskajen. Cirka 40 ljuddämpande hexagoner placeras på det öppna området vid älven för skapa ett tyst offentligt rum. Satsningen leds av innovationsföretaget IMCG som vill ta fram nya lösningar för en mer…

Läs mer
Back To Top