skip to Main Content

Bygg- och trafikinfo

Du som bor, verkar eller transporterar dig igenom området runt Masthuggskajen kan här hitta aktuell information om hur bygget påverkar dig. Här skriver vi om eventuella trafikstörningar, bullerarbeten och mycket mer.

Klicka på bannern så hittar du en karta som visar tjänster och service för dig som rör dig på Masthuggskajen just nu.

Aktuellt

Göteborg Energi utför ledningsarbeten på Värmlandsgatan

Från slutet av april fram till hösten kommer Göteborg Energi att ersätta gamla fjärrvärmeledningar på Värmlandsgatan. Arbetet kan påverka framkomligheten för bilar, cyklister och fotgängare i området och orsaka buller på kvällar och helger.

Vid frågor och funderingar, kontakta ansvariga för arbetet:
Projektledare Göteborg Energi: Jenny Nilsson, tel: 031-62 62 67

För mer information: Göteborg Energi markarbeten Värmlandsgatan

Mark- och spårarbeten på Första Långgatan: Planerat spårstopp i sommar.

I sommar genomför vi mark- och spårarbeten på Första Långgatan som en del av Första Långgatans omvandling till en grön stadsgata med trädplanteringar och bredare trottoarer och cykelbanor. Arbetet kommer att ske under en planerad period med spårstopp från Järntorget till Godhemsgatan/Vagnhall Majorna.

Framkomligheten för biltrafik på Första Långgatan kommer vara begränsad under arbetet. I perioder kommer trafiken ledas om via närliggande gator. Följ orangea skyltar på plats. På sträckan mellan Johannesplatsen och Masthuggstorget leds cyklister, tillsammans med biltrafiken, om via Andra Långgatan. I övrigt är vår ambition att Första Långgatan ska vara öppen för cyklister under hela perioden. Även trottoarerna kommer hållas öppna för gående, förutom där husbyggnation redan pågår på den norra sidan av gatan.

Förberedande arbeten 2 maj–25 juni:
Första Långgatan anpassas inför det kommande spårarbetet. På den södra sidan av gatan kommer parkeringsplatserna att tillfälligt tas bort och ersättas med ett kombinerat bil- och cykelkörfält för att ge tillräckligt med utrymme för bilar och cyklister.

Spårstopp 26 juni–18 juli:
Vi utför ledningsarbeten under spåret och förberedande arbeten för den nya hållplatsen vid Masthuggstorget. Under tiden kommer den befintliga hållplatsen på Första Långgatan att ersättas med en tillfällig hållplats på Olof Palmes plats. Arbetet kommer att pågå dag och kvällstid fram till kl. 22 och även på helger.

Efterarbeten 19 juli–augusti:
Vi iordningställer området. Projektet har semesteruppehåll under vecka 30 och 31.

Information om ersättningstrafik under spårstoppet hittar du på Västtrafiks webbplats.

 

Förändringar för biltrafiken i västgående riktning, från centrum mot Stigberget.

 • Mellan Järnvågsgatan och Nordhemsgatan. Biltrafiken leds om via Linnégatan, Plantagegatan och vidare in på Nordhemsgatan till Första Långgatan.
  Gäller i perioder från 5 maj till 22 juli.
 • Mellan Värmlandsgatan och Johannesplatsen. Biltrafiken leds om via Masthamnsgatan. Kvarterets garage kommer vara tillgängligt från Första Långgatan under hela perioden.
  Gäller från den 22 juni till den 22 juli.

Förändringar för bil- och cykeltrafiken i östgående riktning, från Stigberget mot centrum.

 • Mellan Johannesplatsen och Masthuggstorget. Bil- och cykeltrafik leds om via Andra Långgatan. Kvarterets garage nås via Masthuggstorget och vidare ut på Första Långgatan.
  Gäller från den 1 juni till december 2023.

Omledningsvägar för bil och cykel under markarbetena på Första Långgatan maj–augusti 2023.

Masthamnsbron stängs 29 augusti.

Masthamnsbron stängs när grundläggningen av halvön påbörjas. Bron stängs för biltrafik måndag den 29 augusti 2022 och för fotgängare och cyklister måndag 5 september.

Grundläggningen av halvön vid Masthuggskajen påbörjas under augusti. För att möjliggöra det arbetet kommer Masthamnsbron att stängas och trafiken ledas om via Pusterviksbron intill.

Avstängningen kommer att ske i två etapper:

 • Måndag den 29 augusti 2022 stängs bron för bil- och kollektivtrafik.
 • Måndag 5 september 2022 stängs bron för fotgängare och cyklister.

Omledning av bil- och kollektivtrafik vid avstängning av Masthamnsbron måndag 29 augusti.

Omledning av cyklister och fotgängare från och med måndag 5 september.

 

Frågor och svar

Fråga: Hur länge kommer Masthamnsbron att vara stängd?
Svar: 29 augusti 2022 stänger projekt Masthuggskajen bron under grundläggningsarbetet av halvön fram till sommaren 2025, sedan kan projekt Skeppsbrons arbeten komma att påverka framkomligheten på Masthamnsbron

Fråga: Varför måste Masthamnsbron stängas?
Svar: Vid arbetet med grundläggningen av halvön kommer det att vara mycket byggtrafik, vilket gör att det ut trafiksäkerhetssynpunkt inte är möjligt att hålla Masthamnsbron öppen.

Fråga: Gäller avstängningen även fotgängare och cyklister?
Svar: Masthamnsbron stängs av för all trafik och leds om via Pusterviksbron enligt orange hänvisning, även fotgängare och cyklister

Fråga: Hur kommer jag kunna ta mig fram?
Svar: Trafiken leds om via Pusterviksbron enligt orange skyltning samt orange hänvisning i marken för fotgängare och cyklister.

Yttre Järnvågsbron monteras ned och bevaras. Oktober 2021.

Yttre Järnvågsbron – gång- och cykelbron som förbinder Masthuggskajen med Skeppsbron över Rosenlundskanalen – monteras ned med start den 4 oktober 2021. Ambitionen är att den ska renoveras och sedan monteras upp igen i ett nytt läge när halvön är färdig och vidareutvecklingen av Skeppsbron är igång.

Du som brukar gå och cykla över bron tar dig från oktober över på Masthamnsbron alldeles intill.

Nordhemsgatan och del av Masthamnsgatan stängs för genomfart.

Från och med måndagen den 6 september 2021 stängs Nordhemsgatan för genomfart. Anledningen är de ledningsarbeten som pågår just nu på Masthamnsgatan och byggnationen av det nya bostadshuset på Nordhemsgatan. Gatan stängs för alla trafikslag tills vidare och trafiken leds om till gatorna intill.

Även delar av Masthamnsgatan är stängd för genomfart tills vidare på grund av ledningsarbete och husbyggnation, se karta nedan.

 

 

Omledning för tryggare cykling i området. Från november 2020.

Cykelbanan på Masthamnsgatan på sträckan mellan Värmlandsgatan och Järnvågsgatan stängs från och med torsdag 26 november. Cyklister som ska mot centrum och Järntorget leds därmed om via Första Långgatan. Följ de orangea skyltarna och cykel-symbolerna på plats. Cykelbanan stängs av säkerhetsskäl, så att ingen ska bli skadad på grund av den pågående och kommande byggnationen på Masthamnsgatan. Cykelbanorna på Första Långgatan och Emigrantvägen – som kommer vara huvudstråken för cyklister när Masthuggskajen är färdigbyggt – är öppna som vanligt.

Back To Top