skip to Main Content

Bygg- och trafikinfo

Du som bor, verkar eller transporterar dig igenom området runt Masthuggskajen kan här hitta aktuell information om hur bygget påverkar dig. Här skriver vi om eventuella trafikstörningar, bullerarbeten och mycket mer.

Klicka på bannern så hittar du en karta som visar tjänster och service för dig som rör dig på Masthuggskajen just nu.

Aktuellt

Fordonstrafik leds om på Första Långgatan från 23 januari.

Från den 23 januari till slutet av mars 2023 kommer västergående körfält (trafik i riktning mot Stigbergsliden) på Första Långgatan, mellan Värmlandsgatan och Ö. Sänkverksgatan, vara stängt för fordonstrafik när ledningsarbeten genomförs.

Biltrafik västerut leds om via Andra Långgatan och biltrafik som ska ut mot E45 leds om via Masthamnsgatan.

Fotgängare och cyklister kommer fram som vanligt.

Del av Masthamnsgatan stängd för fordonstrafik 5 december–23 januari.

Ledningsarbeten på Masthamnsgatan, sträckan mellan Värmlandsgatan och Ö. Sänkverksgatan, påbörjas 5 december 2022 och pågår fram till 23 januari 2023.
Det här innebär att vägsträckan kommer vara stängd för fordonstrafik under tiden som arbetena genomförs.

Biltrafik når P-hus Koffen via Värmlandsgatan, trafik från E45 österifrån följer vägvisning via Järntorget till Värmlandsgatan. Fotgängare kommer fram längs södra sidan av Masthamnsgatan, cyklister hänvisas till Första Långgatan.
Östra Sänkverksgatan kommer att dubbelriktas.

Ledningsarbeten längs Första Långgatan fortsätter fram till februari 2023.

När pågående ledningsarbeten i korsningen Värmlandsgatan/Första Långgatan är klara fortsätter ledningsarbetena längs Första Långgatan. Ledningsarbeten på Första Långgatan, sträckan mellan Värmlandsgatan och Östra Sänkverksgatan, påbörjas vecka 46/47 och pågår fram till februari 2023. Fotgängare kommer under perioden att hänvisas till södra sidan av Första Långgatan och cyklister hänvisas till körbanan.

Trappuppgångar/portar längs med Första Långgatan kommer vara tillgängliga under arbetets gång.

 

Beläggningsarbeten på Järnvågsgatan 22–23 november

Nu när ledningsarbetena på Järnvågsgatan vid Järntorgsmotet är klara så ska ytan på körbanorna färdigställas. Beläggningsarbeten kommer utföras kvälls-/nattetid kl. 20.00–05.00 den 22:e och den 23:e november, med begränsad framkomlighet för biltrafik när arbetena utförs.

Framkomligheten på gång- och cykelbanor påverkas inte.

Infarten till Värmlandsgatan från Första Långgatan stängs av 17 oktober.

På grund av ledningsarbeten kommer infarten till Värmlandsgatan från Första Långgatan stängas av från den 17 oktober till och med november.

Trafik från Första Långgatan in till Värmlandsgatan som ska till P-hus Koffen samt parkeringen med infart från Värmlandsgatan leds om via Östra Sänkverksgatan. Avstängningen påverkar inte fotgängare och cyklister.

 

 

Masthamnsbron stängs 29 augusti.

Masthamnsbron stängs när grundläggningen av halvön påbörjas. Bron stängs för biltrafik måndag den 29 augusti 2022 och för fotgängare och cyklister måndag 5 september.

Grundläggningen av halvön vid Masthuggskajen påbörjas under augusti. För att möjliggöra det arbetet kommer Masthamnsbron att stängas och trafiken ledas om via Pusterviksbron intill.

Avstängningen kommer att ske i två etapper:

  • Måndag den 29 augusti 2022 stängs bron för bil- och kollektivtrafik.
  • Måndag 5 september 2022 stängs bron för fotgängare och cyklister.

Omledning av bil- och kollektivtrafik vid avstängning av Masthamnsbron måndag 29 augusti.

Omledning av cyklister och fotgängare från och med måndag 5 september.

 

Frågor och svar

Fråga: Hur länge kommer Masthamnsbron att vara stängd?
Svar: 29 augusti 2022 stänger projekt Masthuggskajen bron under grundläggningsarbetet av halvön fram till sommaren 2025, sedan kan projekt Skeppsbrons arbeten komma att påverka framkomligheten på Masthamnsbron

Fråga: Varför måste Masthamnsbron stängas?
Svar: Vid arbetet med grundläggningen av halvön kommer det att vara mycket byggtrafik, vilket gör att det ut trafiksäkerhetssynpunkt inte är möjligt att hålla Masthamnsbron öppen.

Fråga: Gäller avstängningen även fotgängare och cyklister?
Svar: Masthamnsbron stängs av för all trafik och leds om via Pusterviksbron enligt orange hänvisning, även fotgängare och cyklister

Fråga: Hur kommer jag kunna ta mig fram?
Svar: Trafiken leds om via Pusterviksbron enligt orange skyltning samt orange hänvisning i marken för fotgängare och cyklister.

Yttre Järnvågsbron monteras ned och bevaras. Oktober 2021.

Yttre Järnvågsbron – gång- och cykelbron som förbinder Masthuggskajen med Skeppsbron över Rosenlundskanalen – monteras ned med start den 4 oktober 2021. Ambitionen är att den ska renoveras och sedan monteras upp igen i ett nytt läge när halvön är färdig och vidareutvecklingen av Skeppsbron är igång.

Du som brukar gå och cykla över bron tar dig från oktober över på Masthamnsbron alldeles intill.

P-hus Snipan stänger den 30 september 2021.

För att möjliggöra stadsutvecklingen stängs P-hus Snipan, vid Första Långgatan, den 30 september, och därefter påbörjas inom kort rivningen av parkeringshuset. Snipan rivs i god tid för att tillgängliggöra marken så att den kan tas i anspråk för kommande byggprojekt i området.

De kunder som har haft parkeringstillstånd i P-hus Snipan har fått erbjudande om ersättningsplats i P-hus Koffen. Som en åtgärd för att väga upp tappet av besöksparkeringar kommer en ny parkering med 40 besöksparkeringar att etableras i korsningen Värmlandsgatan/Första Långgatan. Se kartan nedan för hänvisning. Då inte lika många parkerar i området för tillfället, är bedömningen att det även fortsatt kommer att finnas goda möjligheter att parkera.

Nordhemsgatan och del av Masthamnsgatan stängs för genomfart.

Från och med måndagen den 6 september 2021 stängs Nordhemsgatan för genomfart. Anledningen är de ledningsarbeten som pågår just nu på Masthamnsgatan och byggnationen av det nya bostadshuset på Nordhemsgatan. Gatan stängs för alla trafikslag tills vidare och trafiken leds om till gatorna intill.

Även delar av Masthamnsgatan är stängd för genomfart tills vidare på grund av ledningsarbete och husbyggnation, se karta nedan.

 

 

Biltrafik mot Järntorget får ändrad körväg – leds om från Fiskhamnsmotet. Från 25 mars 2021.

Från och med den 25 mars 2021 blir det förändringar för de trafikanter som kör på E45 i östgående riktning och som ska svänga av mot Järntorget. Högersvängen mot Järntorget vid Järntorgsmotet stängs och biltrafiken leds istället om från Fiskhamnsmotet via Emigrantvägen. Trafik mot Sahlgrenska sjukhuset kommer att ledas om via Östra Sänkverksgatan och vidare på Masthamnsgatan, Första Långgatan och Värmlandsgatan mot Linnéplatsen. Följ orangea skyltar på plats.

Anledningen till trafikomledningen är byggnationerna vid Masthamnsgatan. Högersvängen mot Järntorget stängs av säkerhetsskäl och förväntas öppna igen i våren 2022.

Klicka på kartorna nedan om du vill göra dem större!

 

För dig som ska från Masthuggskajen in mot centrum med bil så går det bra att svänga vänster vid Järntorgsmotet (istället för höger där det ju är avstängt), vidare på Emigrantvägen och in på Heurlins Plats förbi Lagerhuset. Korsa sedan Järntorgsgatan och kör rakt fram på Pusterviksgatan, Lilla Pusterviksgatan och sedan ut på Nya allén. Denna väg är inte skyltad med orange vägvisning, men är en möjlig väg för dig som ska från Masthuggskajen mot centrum med bil.

Omledning för tryggare cykling i området. Från november 2020.

Cykelbanan på Masthamnsgatan på sträckan mellan Värmlandsgatan och Järnvågsgatan stängs från och med torsdag 26 november. Cyklister som ska mot centrum och Järntorget leds därmed om via Första Långgatan. Följ de orangea skyltarna och cykel-symbolerna på plats. Cykelbanan stängs av säkerhetsskäl, så att ingen ska bli skadad på grund av den pågående och kommande byggnationen på Masthamnsgatan. Cykelbanorna på Första Långgatan och Emigrantvägen – som kommer vara huvudstråken för cyklister när Masthuggskajen är färdigbyggt – är öppna som vanligt.

Back To Top