skip to Main Content
Ny samverkansorganisation ska utveckla stadsmiljön på Masthuggskajen

Nu bildas samverkansorganisationen Samverkan Masthuggskajen som ska utveckla Masthuggskajen till en levande stadsmiljö som bygger vidare på karaktären och stadslivet runt Järntorget och Långgatorna. Organisationen, som kommer drivas som en ideell förening, består av fastighetsägare i området.

– Det känns fantastiskt roligt att vi nu äntligen startar upp denna samverkansorganisation! Det engagerade och viktiga arbete som parterna bedrivit genom åren ska nu omsättas i praktiken för att möta vår målbild om en stimulerande och kontrastrik plats med tillåtande vardagskultur, säger Adelina Lundell, processledare hållbarhet på Älvstranden Utveckling, och den som har lett arbetet med områdets bottenvåningar de senaste åren.

Området Masthuggskajen sträcker sig från Första Långgatan till Oscarsleden, från Stigbergsbacken till Järntorget och ska på sikt rymma 1 300 bostäder och 6 000 arbetsplatser, hotell, parker och förskolor.

Helhetsgrepp
Redan tidigt i projektet identifierades vikten att tillsammans ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av områdets bottenvåningar genom att ta avstamp i det kringliggande områdets identitet med sitt rika folk- och kulturliv. Det fanns också en ambition att tänka på ett nytt sätt för att få en mix av verksamheter som möter olika målgruppers behov, förutsättningar och intressen.

– Vi har sedan 1950-talet jobbat med föreningsliv, utbildning och kultur som skapat ett myller av liv runt Järntorget. Att nu få chansen att ytterligare utveckla området tillsammans med andra aktörer är en möjlighet för oss och för området, säger Johannes Öhrvik, fastighetschef på Folkets Hus, som är en av medverkande aktörer.

Adelina Lundell, processledare hållbarhet på Älvstranden Utveckling, och Johannes Öhrvik, fastighetschef på Folkets Hus.

Gemensamma lösningar
Föreningens syfte är att verka för ett levande stadsliv och att lösa utmaningar gemensamt. Det kan vara allt från trygghetsfrågor till att verka för att stärka och utveckla kulturkvarteren i området. Etablering av Samverkan Masthuggskajen gör att fastighetsägarna får ett forum där de tillsammans kan arbeta för att utveckla och skapa förutsättningar för de som jobbar, bor eller vistas i området.

– Huvudfokus kommer att vara att skapa en attraktiv stadsdel med levande gatuplan samt arbeta för en trygg och ren stadsdel. Det första vi kommer att göra i gruppen är att ta fram en verksamhetsplan för arbetet framöver, säger Michael Walmerud, VD för Elof Hansson Fastigheter och nyvald ordförande i Samverkan Masthuggskajen.

Fler fastighetsägare kan ansluta
Den samverkansorganisation som nu har bildats består av Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, Folkets Hus, Higab, NCC, Nordr, Poseidon, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling.

På sikt kommer andra fastighetsägare ha möjlighet att ansöka om medlemskap i föreningen och Samverkan Masthuggskajen ser ett stort behov och värde i att ha en nära dialog med kringliggande samverkansorganisationer.

Huvudbild: Johannes Öhrvik, Adelina Lundell och Michael Walmerud.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top