skip to Main Content
Göteborg Konst söker konstnärer till Masthuggskajen

Nu har yrkesverksamma konstnärer chans att sätta sin prägel på Masthuggskajen. Göteborg Konst, en enhet inom kulturförvaltningen, går ut med ett ”open call” där det går att söka två olika uppdrag på temat ”port mot världen” eller ”port mot staden”. Senaste dag att ansöka är 17 oktober 2023.

Alla ska kunna uppleva konst i stadens offentliga rum. Göteborg Stad arbetar efter ”enprocentsregeln” – en regel som infördes 2013 och som innebär att förvaltningar och bolag inom staden ska avsätta en procent av budgeten till konstgestaltning vid ny-, om- eller tillbyggnad.

– Det är en fantastisk regel som gör att konst blir tillgängligt för vem som helst. Du behöver inte själv aktivt söka dig till ett museum eller liknande. Genom enprocentsregeln får vi en otrolig möjlighet att sprida konst runtom i stan, sa Claudia Schaper, processledare på Göteborg Konst, när vi träffade henne förra året.

Claudia Schaper och Frida Klingberg på Göteborg Konst. Foto: Sofia Björkman.

Ett av uppdragen fokuserar tematiskt på ”port mot världen”, där en permanent konstgestaltning i en eller flera delar ska ta plats i den nybyggda delen av Masthuggskajen. Det andra är ett tvådelat uppdrag med fokus på det befintliga Masthuggskajen och tematiken ”port mot staden”. Du arbetar både undersökande med publika inslag, och tar fram en permanent konstgestaltning för platsen.

För att söka uppdraget behöver du vara yrkesverksam konstnär, vilket i detta sammanhang betyder att du ska ha dokumenterad avslutad konstnärlig examen motsvarande treårig högskoleutbildning, eller ha bedrivit en dokumenterad konstnärlig verksamhet på avancerad nivå under minst fem år. Denna ska styrkas i CV genom att påvisa genomförda konstprojekt, utställningar på professionella konstinstitutioner och/eller offentliga konstgestaltningar.

Sista dagen att lämna in intresseanmälan är den 17 oktober 2023, klockan 23:59. Utifrån intresseanmälan väljer en jury ut tre konstnärer för respektive uppdrag som får ta fram varsitt skiss- eller idé- och processförslag. Därefter fattas beslut om vilka konstnärer som får de slutgiltiga uppdragen. Läs mer här.

Huvudbild: Ulrika Segerbergs ”Kissed by Baubo” är en av sex konstgestaltningar som tar plats i parkeringsanläggningen Masthugget Väst. Bilden visar en skiss.

Läs mer:
De gör konsten på Masthuggskajen tillgänglig

Tillbaka till Nyheter
Back To Top