skip to Main Content
Så gynnar kulturen ekonomin

Ofta lyfts ekonomiska intressen som en betydande anledning till att kultur får för lite plats i stadsbilden. Vad många glömmer är att kulturen också bidrar med ekonomiska värden. Vi har pratat med Ola Hansson, avdelningschef på NCC Property Development, som lanserat projektet Square Meter Value med ambition att göra plats för småskaliga verksamheter.

Tänk att du går in i ett hus, vilket som helst egentligen. Visst får du en känsla? Men vad är den känslan värd? Mycket, anser Ola Hansson, som är i starten av ett projekt som heter Square Meter Value, där kulturella verksamheter fritt får ta plats på en 60-100 kvadratmeter stor yta i Brick Studios.

– I samhället pratar vi mycket om ekologisk hållbarhet, men social hållbarhet kommer allt mer och vi vill vara en del av att den sociala hållbarheten funkar. Att det händer positiva saker skapar trygghet i ett område, säger Ola Hansson.

Första konstdiciplinen att ta plats i NCC:s Square Meter Value är foto, som sedan byts ut till något annat. För att bestämma vem som får ställa ut tar man hjälp av ett av kommunens nätverk. Att mäta det verkliga värdet av kultur är svårt, vilket gör att många fastighetsägare missar att titta på den här typen av värden när de skriver på kontrakt med nya hyresgäster, menar Ola Hansson.

Ola Hansson är avdelningschef på NCC Property Development, som har lanserat projektet Square Meter Value.

– Som ett bevingat uttryck säger så finns det inga fria luncher utan någonstans måste det alltid betala sig. Men det är inte alltid det är den som betalar mest i konkreta pengar som ska få göra det, utan andra värden skapar tillslut ekonomiska värden. Då måste man våga ta steget att prova, säger Ola och förklarar att om man inte väger in detta, utan istället optimerar varje enhet ekonomiskt, så går man miste om mycket.

– Då blir det så där som man har sett i nya områden där det är bostadsrätter som byggs. Man kanske har en butik i varje hörn samt en pizzeria och en frisörsalong, för att det är de som kan betala för att vara i det området, men man får inga levande gator av det. Ingen tänker ”åh vad fantastiskt att vi har en pizzeria och en frisörsalong”.

Han förstår att många låter pengarna bestämma vem som får vara i en lokal eftersom att pengar är ett värde kan man ta på.

– Men man behöver ta i beaktande att andra kan betala mer för att vara på en plats där kulturen finns. Man måste våga, och Square Meter Value är ett väldigt begränsat sätt att våga. Vi vågar inte så mycket med det här projektet, men vi kan vinna mycket.

Brick Studios på Masthamnsgatan.

Ola Hansson hoppas att NCC:s initiativ ska ge ringar på vattnet som påverkar fler byggnader på Masthuggskajen.

– Det är inte ovanligt att det blir kedjeeffekter. Man brukar säga att handel föder handel men jag tror också att kultur föder kultur, och inte bara den kultur som man bokar och planerar, utan även den typen av kultur som man spontant tar del av när man bara passerar förbi, säger Ola Hansson.

Foto: Carina Gran

Tillbaka till Berättelser
Back To Top