skip to Main Content

Området

Mer stad närmare vattnet

Området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen är en tillåtande plats som alltid har haft själen nära världen.

Med puls och kulturell dynamik fortsätter området att vara en stimulerande plats med internationella intryck som binder ihop staden. En plats full av kontraster mellan gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt, av affärer, gatuliv och möten. En plats där det är lätt att leva och verka hållbart och där du kan komma som du är och vara den du vill. Här kan du vara med att skapa ny historia.

Titta, en halvö!

Ja, det är sant. Inom ramen för projektet byggs en ny halvö i vattnet utanför den befintliga Masthuggskajen. Det innebär ett nytt kajstråk som skapar närhet till många områden utmed älven. Läs mer om halvön.

Ett nytt kapitel för Kommersen

Kommersen har länge varit en mötesplats för människor med olika bakgrund. I byggnaden har Kommersen Loppmarknad haft sin verksamhet och utvändigt har det varit en levande och tillåtande yta för gatukonst.

Byggnaden, som var i väldigt dåligt skick, revs våren 2022 och kommer så småningom ge plats åt nya Masthuggsparken. Kommersen Loppmarknad planerar att öppna i nya lokaler på Lindholmen.

Platsen där Kommersen låg är den lägsta punkten i området. Förutom att vara en plats för rekreation kommer parken också att fungera som ett vattenmagasin och kunna ta hand om överskott av regnvatten i området. Läs mer om Kommersen.

Grönska och nya parkområden

Två nya parker kommer att förvandla området till en grönare plats med många möjligheter till umgänge och aktivitet. Intill Heurlins plats anläggs Järnvågsparken, en ny stadsdelspark, som erbjuder ett brett utbud av både hälsofrämjande aktiviteter och vila. Masthuggsparken, kommer att bli en fusion av park- och torgyta.

Det kommer att planteras drygt 300 träd i området Masthuggskajen. Grönskan blir en kontrast mot de höga byggnaderna och bidrar till att skapa en hållbar och levande stadsdel.

Bättre förbindelser binder ihop staden

I en hållbar stad är det lätt att transportera sig klimatsmart. Förbindelserna mellan Masthuggskajen, Göteborgs innerstad, Majorna och Linné kommer inom en snar framtid utökas och förbättras. Det ska vara enkelt att ta sig till och från Masthuggskajen.

Gator och torg

Områdets innergator kommer att utformas som gångfartsområden där trafiken sker på gångtrafikanternas villkor. Masthamnsgatan som löper genom områdets västra del byggs om och fylls med aktiviteter för barn och unga. På torgen skapas ytor för folkliv och umgänge. Tydliga och säkra cykelstråk byggs utmed Första Långgatan och Emigrantvägen. De större vägarna för bil- och kollektivtrafik kommer fortsatt att finnas kvar men byggs om för att bättre passa in i den nya stadsbilden och framtidens hållbara färdsätt.

Konst och kultur

Området kring Järntorget och Långgatorna är redan idag ett centrum för kulturella yttringar och ambitionen är att det befintliga kulturutbudet ska ges förutsättningar att växa och utvecklas i takt med att Masthuggskajen växer fram.

Projektet har tagit fram ett program för konstnärliga utsmyckningar och temporära konstnärliga aktiviteter inom området, som ska bidra till ett levande stadsliv. Ett exempel på detta är det 128 meter långa planket som omger halvöbyggnationen. Planket fungerar som en öppen vägg för gatukonst där vem som helst kan uttrycka sig i text och bild.

På barn och ungdomars villkor

Våra barn och ungdomar är vår framtid. Därför är det viktigt att stadsdelen utformas till en plats där de vill vara. Genom hela området anläggs ytor som inbjuder till lek och aktivitet och de trafikmiljöer som finns ska vara säkra. Arbetet sker tillsammans med barn och ungdomar för att hämta inspiration, kunskap och idéer.

Masthuggskajen – Visionsbild
Masthuggskajen – Visionsbild
Masthuggskajen – Visionsbild
Masthuggskajen – Visionsbild
Fastighets AB Balder – Clarion Hotel Draken
Fastighets AB Balder – Clarion Hotel Draken
NCC – Våghuset
NCC – Våghuset
NCC – Våghuset
NCC – Våghuset
NCC – Takterrass
NCC – Takterrass
NCC – Brick Studios
NCC – Brick Studios
NCC – Habitat 7
NCC – Habitat 7
Stena Fastigheter – Stuveriet
Stena Fastigheter – Stuveriet
Stena Fastigheter – Stuveriet
Stena Fastigheter – Stuveriet
Stena Fastigheter – Vy över Halvön
Stena Fastigheter – Vy över halvön
Riksbyggen Och Stena Fastigheter – Vy över Halvön
Riksbyggen och Stena Fastigheter – Vy över halvön
Riksbyggen Och Stena Fastigheter – Vy över Halvön
Riksbyggen och Stena Fastigheter – Vy över halvön
Riksbyggen – Vy Från Första Långgatan
Riksbyggen – Vy från Första Långgatan
Riksbyggen – Vy Från Nordhemsgatan
Riksbyggen – Vy från Nordhemsgatan
Nordr – Ciceron Gatuvy
Nordr – Ciceron gatuvy
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate – Kanalhuset
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate – Kanalhuset
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate – Kanalhuset
Elof Hansson Fastigheter – Global Business Gate – Kanalhuset
Elof Hansson Fastigheter + Riksbyggen – F2 – Vy Från Första Långgatan
Elof Hansson Fastigheter + Riksbyggen – F2 – Vy från Första Långgatan
Elof Hansson Fastigheter + Riksbyggen – F2 – Vy Från Östra Sänkverksgatan
Elof Hansson Fastigheter + Riksbyggen – F2 – Vy från Östra Sänkverksgatan
Järnvågsparken – Med Lagerhuset I Bakgrunden
Järnvågsparken – med Lagerhuset i bakgrunden
Järnvågsparken – Lekplatsen – Vy Från Ovan
Järnvågsparken – lekplatsen – Vy från ovan
Järnvågsparken – Lekplatsen
Järnvågsparken – lekplatsen
Masthuggsparken – Vy Från Första Långgatan
Masthuggsparken – Vy från Första Långgatan
Masthuggsparken – Vy Från Masthamnsgatan
Masthuggsparken – Vy från Masthamnsgatan
Masthamnsgatan – Östra Delen
Masthamnsgatan – Östra delen
Back To Top