skip to Main Content
Rasmus Heyman står i en dörröppning.
Nytt centralt rum för stadens kreatörer

Den 31 augusti invigdes Formcenter Väst på Masthamnsgatan 3, ett nytt rum för och av lokala kreatörer. Vi fick ett samtal med Rasmus Heyman, ordförande i föreningen tillika hyresgästen ADA, om rummets betydelse för konsten och hur det känns att ha fått en central plats.

Den första utställningen, ”Början på något nytt”, pågår just nu och fyller den vitmålade lokalen med ett flertal konstnärliga discipliner. Hinkar tillverkade av papper står på golvet. På väggarna hänger allt från skulptur till fotografi.

ADA grundades 2006 av Business Region Göteborg med syfte att främja kreativa näringar. För ett par år sedan blev de en ideell förening.
– Vi fungerar som en paraplyorganisation för branschorganisationer inom formområdet, som kan driva gemensamma projekt inom ADA. Vi jobbar också med att synliggöra kreatörer och det som händer inom kreativa näringar genom vår webb, berättar Rasmus Heyman.

ADA:s medlemsorganisationer hade länge formulerat behovet av en gemensam lokal när erbjudandet kom om att skriva kontrakt på en icke kommersiell lokal i NCC:s Brick studios. Projektet heter Square Meter Value och syftar till att stärka arbetet med social hållbarhet.
– Här kommer det att vara utställningar, seminarier, utbildningar och möten, men det blir också en plats där man kan sitta och surra och prata om arkitektur, design, mode och konsthantverk, säger Rasmus Heyman.

Trots lokalens ringa storlek rymmer den just nu flera olika konstnärer och deras starkt individuella uttryck. Just nu ser lokalen mer ut som ett galleri än vad Rasmus Heyman hoppas att den kommer att göra sen. De kommer att växa in i platsen med tiden, menar han.
– Att ha en lokal så här centralt betyder jättemycket. Det blir så mycket lättare att locka både utställare och publik när man har det. Det handlar också om känslan av att inte vara på undantag, utan att faktiskt vara inne i en växande och attraktiv del av stan. Det är här den nya stan byggs och vi är en del av det bygget. 

Konst inne i en vitmålad lokal med grått betonggolv. framträdande är tolv skulpterade ansikten som hänger på väggen.
Konst i premiärutställningen ”Början på något nytt”.

Vad hoppas ni att lokalen ska bidra till?
– Vi hoppas att den ska bidra till folkliv och fler öppna lokaler i bottenplan som inte bara är kommersiellt drivna. Det är inget fel på lokaler som är kommersiellt drivna, men det är också spännande att det här får plats: ett rum som man bara kan gå in i för att möta människor, föra samtal och titta på konstnärligt skapade produkter. 

Vad betyder rummet i sig för konsten, enligt dig?
– Rummet är framförallt en plats att visa konst. Sen finns det ju gott om konst som är platsspecifik och skapad just för ett specifikt rum. Då blir rummet en del av verket. Rummet kan också vara lite som en ram och ett sammanhang till konsten. 

Vilka typer av kreatörer kommer att kunna få plats här?
– De som bjuds plats här är kreatörer inom formområdet, det vill säga mode, design, konsthantverk och arkitektur. Det ska inte vara skarpa gränser utan design är ett brett område som kan omfatta allt ifrån illustratörer till tecknare, fotografer och filmare. Vi hoppas att det ska kunna ske möten med andra konstarter utifrån formområdet. Det ska bli jättespännande att se vad som händer om dataspelsbranschen möter arkitektur, till exempel, eller litteratur. Eller om mode möter musik eller vad man nu kan hitta för fruktbara möten.

Urvalet av vad som syns i premiärutställningen ”Början på något” nytt gjordes genom att ADAs medlemsorganisationer skickade ut en förfrågan till sina medlemmar om möjligheten att ställa ut. Experter inom de fyra områdena mode, design, arkitektur och konsthantverk bjöds in från Röhsska museet, Chalmers arkitekturutbildning, Borås textilhögskola och HDK Valand för att göra själva urvalet.
– De tog inte bara hänsyn till verkets kvalitet utan också till temat ”Början på något nytt”. Vi fick ungefär dubbelt så många sökande som det antal verk som kom upp. 

Rasmus Heyman poserar framför färgglada tavlor.
Rasmus Heyman.

På onsdag den 13 september stänger utställningen, som då har varit öppen i två veckor. Klart står att den är just början på något nytt, som sedan låter något annat ta vid.
– Vi kommer bland annat ha en medlemsutställning för Illustratörscentrum och Svenska Tecknare. Vi kommer även ha en utställning för nyanlända ukrainska konstnärer. Det är en del av att få dem att möta branscherna här och lättare få dem in i i yrkeslivet. I december kommer vi att ha en taktil utställning som vänder sig till synskadade. 

Urvalet känns normkritiskt. Är det medvetet?
– Ja. Det finns en självklarhet i att ha med sig ett hållbarhetstänk och social hållbarhet är det område inom det som är lättast för oss att ta ansvar för. När någon har förslag om en utställning som berör underrepresenterade grupper, som ukrainska flyktingar och synskadade, så tar vi in det.

Rasmus visar bilder på utställningen Plush, med taktila verk riktat till personer med synnedsättning. Kvaliteten är hög. Men hur tänker man kring balansgången mellan att låta underrepresenterade grupper synas och att inte göra avkall på den konstnärliga kvaliteten?
– Det behöver inte vara elitism men det behöver hålla en professionell nivå. Det är viktigt för föreningarna och deras medlemmar att det här inte är en hobbyverksamhet utan för proffs, säger Rasmus Heyman.

Vilka värden vill ni fylla det här rummet med?
– Vi vet att vi vill fylla det med mänskliga möten. Frihet kan kännas lite förmätet att prata om, men det ska bli en plats där man ska kunna göra vad man vill, säger Rasmus Heyman.

 

På Formcenter Väst i höst:

31 augusti – 13 september: Öppning och samlingsutställning för ADA:s medlemmar
14 september – 21 september: Samlingsutställnig för mentorsprogram Ukrainska flyktingar
23 september: Endagsevent om queer identitet och fotografi (workshop och panelsamtal)
27 september – 4 oktober: Bokmässan Illustratörs Centrum och Svenska Tecknare
13 oktober – 15 oktober: Helgevent med Fotobok GBG
25 oktober – 1 november: Medlemsutställning
15 november – 4 december: Medlemsutställning
4 december – 18 december: Utställning ”Plush”

ADAs medlemsorganisationer:

BRG/Göteborgs Stad
White Arkitekter
Textile Fashion Center
Göteborgs Slöjdförening
Svensk Form Väst
Konsthantverkscentrum
Göteborgs Bildbyrå
Illustratörscentrum
Svenska Tecknare
Centrum För Fotografi
Svenska Fotografers Förbund
Tillskärarakademin
Sveriges Arkitekter Västra Götaland

Tillbaka till Berättelser
Back To Top