skip to Main Content
Så blir Masthuggskajens nya parker Järnvågsparken och Masthuggsparken

Masthuggskajen får två nya parker, som bjuder in till lek, picknick och rekreation. Vad skiljer dem åt? Vi pratade med landskapsarkitekterna och projektledarna Johanna Axelsson och Gunilla Gombrii.

För flera år sedan började arbetet med att forma Masthuggskajen till en grönare stadsdel. Landskapsarkitekterna Johanna Axelsson och Gunilla Gombrii är båda projektledare, den förstnämnda för Järnvågsparken och den sistnämnda för Masthuggsparken, och har arbetat tätt tillsammans. Nu börjar planerna utkristallisera sig, bland annat genom helt färska visionsbilder.
– Det känns roligt att äntligen få dela med sig av planerna, säger Johanna Axelsson.

Järnvågsparken blir en nästan 8 000 kvadratmeter stor stadsdelspark och byggs Götatunnelns tak. Parken kommer att innehålla det som krävs för att få kallas stadsdelspark, nämligen plats för vila, möten, picknick, promenader och lek. Det kommer också att finnas ett varierat växt- och djurliv.
– Parken ska utgöra en grön oas i staden. När det kommer till växtligheten har vi tänkt på att växterna ska vara fina under så stora delar av året som möjligt. Vi har också fått anpassa växter efter jorddjup. Närmast Lagerhuset, där vi kommer ner i marken, kan vi sätta lite större arter än i området närmast Götatunneln, säger Johanna Axelsson.

Järnvågsparken med tema ”industriell hamn”. Parken bjuder på klättervägg och en rutschkana som nås uppifrån. Bortom lekutrustningen finns en tillgänglighetsanpassad ramp som slingrar sig upp genom grönskan. Ovan till höger är parkens mer ”ungdomliga” sektion. Här kan man koppla upp sig med bluetooth för att spela musik och det finns också hammockar att sitta i. Ovan till vänster finns lekytor för mindre barn. Bild: Visulent.
Sittgradängen är tillgänglig för många typer av aktiviteter, så som att äta lunch, hänga eller sittplatser för ett framträdande. Järnvågsparken börjar byggas 2030 och ska vara klar 2031. Bild: Visulent.

Lekplatsen i mitten av Järnvågsparken får temat ”industriell hamn” och knyter an till gamla Göteborg.
– Här kommer det att finnas en stor fiskebåt med fiskestugor och lekbuskage. Bredvid sätter vi en modell av en järnvåg som fanns i området förr, en unik pjäs, som man ska kunna gunga på. Det vägdes ju järn på Järntorget förr. Det kommer också att finnas en klättervägg och en rutschkana som du når uppifrån.

Förutom lek, kommer det också finnas möjlighet att arrangera evenemang.
– Framför Lagerhuset finns en öppen, grön yta med gräs. Här kan man tänka sig att det sker allt möjligt. Det finns också en bred gång mellan Lagerhuset och parken där det är fullt möjligt att söka tillstånd för att ordna evenemang, säger Johanna Axelsson.

Masthuggsparken placeras istället mot väster i höjd med Masthuggstorget. Den cirka 2 000 kvm stora parken blir en plats med sköna sittplatser och ytor för lek och picknick.
– Parken ska erbjuda vila, vara en grön oas och fungera som en mötesplats. Det kommer att finnas en relativt stor gräsmatta i mitten av parken där du kan breda ut din filt eller där barnen kan springa runt. Mot Götaleden sätter vi upp höga bullerskydd för att skapa en vettig vistelsemiljö i parken men också på Masthamnsgatan, som utvecklas till ett lek- och aktivitetsstråk, säger projektledaren Gunilla Gombrii och fortsätter:
– Vi bygger också en generös trappa, som blir en länk mellan den gröna parken och torget. Tanken är att de ska samspela med varandra. Vi har lämnat plats åt food trucks eller marknader.

Bänkarna som vetter mot söder och Masthuggstorget har sol hela dagen.

Masthuggsparken får också en viktig funktion när det kommer till extremväder. Stora mängder vatten i form av häftiga skyfall spås bli allt vanligare, och ställer krav på tekniska lösningar. Platsen där parken ska byggas är en lågpunkt dit regnvatten rinner vid skyfall och för att skydda byggnader runt omkring från översvämningar ”skålar” man parken.
– Parken är nedsänkt. När det regnar mycket kan parken översvämmas under en viss tid och sedan rinner vattnet undan. Den fungerar som ett magasin och det finns plats för cirka 800 kubik. När regnet lättar och ledningarna inte längre är fulla, rinner vattnet ut igen via ledningssystemet.

Masthuggsparken är en bostadsnära park. Det blir en grön oas, som hittills har saknats i området, menar projektledaren Gunilla Gombrii.

Visionen är att göra Masthuggskajen till en plats där människor vill mötas och vistas. I arbetet med att förverkliga målet spelar grönskan en viktig roll. Växtligheten är planerad med hänsyn till framtiden.
– Arterna är valda efter de klimatförändringar vi förväntar oss; torka, översvämningar och hårda vindar nära älven. Vi har tagit hjälp av en av Sveriges främsta experter när det kommit till att välja passande arter, säger Johanna.
– Träden och de gröna miljöerna har en oerhört viktig roll i framtidens städer, till exempel skyddar de mot vind, tar hand om regnvatten, kyler ner och renar luften. Dessutom påverkar de vår hälsa; vi mår bra av att vistas i gröna omgivningar, avslutar Gunilla Gombrii.

Läs mer:
Nu startar omvandlingen av Första Lång
Kommersen ersätts med Masthuggsparken

Tillbaka till Nyheter
Back To Top