skip to Main Content

Här planeras Masthuggskajen i Göteborg växa fram. Årtalen anger planerade tider för byggstart.
För mer information om de enskilda fastigheternas karaktär och uppförande klicka på respektive aktör nedan.

1. Älvstranden Utveckling. Hyresrätter och kontor. Byggstart 2020.

Bostäder – Byggstart 2023

2. Älvstranden Utveckling. Hyresrätter och kontor. Byggstart 2021

Bostäder – Byggstart 2023

3. Älvstranden Utveckling. Hyresrätter och förskola. Byggstart 2021

Bostäder och förskola – Byggstart 2023

4. Älvstranden Utveckling. Hyresrätter och kontor. Byggstart 2020.

Bostäder – Byggstart 2021

5. Älvstranden Utveckling. Verksamhetslokaler och kontor – Byggstart 2023

Verksamhetslokaler och kontor – Byggstart 2024

6. Göteborgs Stads Parkering. Masthugget Väst – parkering, verksamhetslokaler, kontor, gymnastiksal och matservering. Byggstart 2020.

Masthugget Väst – parkering, verksamhetslokaler, kontor, gymnastiksal och matservering – Byggstart 2020

7. Elof Hansson Fastigheter. Bostäder. Byggstart 2021.

Bostäder – Byggstart 2022

8. Elof Hansson Fastigheter. Bostäder. Byggstart 2021.

Kontor – Global Business Gate – Byggstart 2023

9. Elof Hansson Fastigheter. Kontor – Global Business Gate – Byggstart 2021.

Kontor – Global Business Gate – Byggstart 2023

10. Veidekke. Bostäder – Byggstart 2021

Bostäder – Byggstart 2021

11. Stena Fastigheter. Kontor – Byggstart 2024.

Kontor – Byggstart 2024

12. Stena Fastigheter. Kontor Stuveriet – Byggstart 2020.

Kontor Stuveriet – Byggstart 2020

13. Stena Fastigheter. Kontor och företagsbostäder – Byggstart 2023.

Kontor och företagsbostäder – Byggstart 2024

14. Stena Fastigheter. Hyresrätter – Byggstart 2023.

Hyresrätter – Byggstart 2024

15. Stena Fastigheter + Riksbyggen. Hyresrätter och bostadsrätter – Byggstart 2023.

Hyresrätter och bostadsrätter – Byggstart 2026

16. Stena Fastigheter + Riksbyggen. Hyresrätter och bostadsrätter – Byggstart 2023.

Hyresrätter och bostadsrätter – Byggstart 2024

17. Riksbyggen. Bostadsrätter – Byggstart 2024.

Bostadsrätter – Byggstart 2024

18. Riksbyggen. Bostadsrätter – Byggstart 2022.

Bostadsrätter – Byggstart 2022

NCC

19. NCC. Kontor – Magasinet – Byggstart 2021 – Färdigställande 2024.

Kontor – Magasinet – Byggstart 2022 – Färdigställande 2024

20. NCC. Kontor – Våghuset och Brick Studios – Byggstart 2019 – Färdigställande 2022/2023.

Kontor – Våghuset och Brick Studios – Byggstart 2019 – Färdigställande 2022/2023

21. Fastighets AB Balder. Hotell – Byggstart 2019.

Hotell – Byggstart 2019

Projektet

Så utvecklas Masthuggskajen

Masthuggskajen är en del av Vision Älvstaden. Här växer en ny hållbar stadsdel fram som kommer att komplettera det redan vimlande stadslivet runt Järntorget och Långgatorna. Ett kulturcentrum där gamla värden bevaras och blandas med nya, där kontraster skapar dynamik i stadsbilden. På Masthuggskajen skapas nya platser där fler människor kommer att bo, arbeta och umgås. Vi är flera aktörer som tillsammans skapar Masthuggskajen.


Fastighets AB Balder

Balder bygger Göteborgs nya storhotell Clarion Hotel Draken. Med en total höjd om drygt 100 meter blir Draken Göteborgs högsta hotell. Detta 34 våningar höga utropstecken signalerar stadens nybyggaranda och förstärker även Järntorgskvarterens roll som centrum för möten, nöje och kultur. Den för kulturen så viktiga institutionen Biograf Draken kommer att bevaras i sin befintliga form och verksamhet. Läs mer om Clarion Hotel Draken.

 

Elof Hansson Fastigheter

Elof Hansson Fastigheter driver, tillsammans med Alecta, kontorsprojektet Global Business Gate, en hub och mötesplats för företag som verkar inom internationell handel och affärer. Läs mer på globalbusinessgate.se.

Elof Hansson Fastigheter planerar även för byggnation av ca 300 lägenheter längs Första Långgatan. Läs mer på elofhanssonfastigheter.com.

 

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad genom trafikkontoret och park- och naturförvaltningen bygger Masthuggskajens nya gator, kajer, parker och torg. Två nya parker ska göra området till en grönare plats, med ytor för umgänge, aktivitet och rekreation. Masthamnsgatan byggs om utifrån de gåendes villkor med aktiviteter utmed gatan för barn och unga. Med ett nytt kajstråk kommer Masthuggskajen och hela Göteborg närmare vattnet. Läs mer på goteborg.se.

 

NCC

NCC bygger just nu två kontorsfastigheter på Masthuggskajen – Våghuset och Brick Studios. I en kommande etapp kommer även fastigheten Magasinet att föras upp. Husens arkitektur sticker ut och här växer några av stadens nya ikonbyggnader fram. De hyresgäster som flyttar in får direkt tillgång till ett utmärkt kommunikationsläge, en stor takterrass och härlig utsikt över både hav och land. Läs mer på vaghuset.ncc.se och brickstudios.ncc.se.

 

Riksbyggen

Riksbyggen planerar att bygga sex bostadsrättsföreningar med totalt ca 500 bostadsrätter i flera olika kvarter inom Masthuggskajen. Längs med Första Långgatan kommer fyra bostadsrättsföreningar att byggas och bildas. På den nya halvön och strax innanför denna, kommer ytterligare två bostadsrättsföreningar att föras upp. Att bo på Masthuggskajen kommer bli mycket bekvämt – ett helt fantastiskt läge med närhet till såväl vattnet som till stadens puls. Läs mer om projektet på riksbyggen.se

 

Stena Fastigheter

Stena Fastigheter utvecklar 300 hyresrätter och 30 000 kvm kontor, handel, service och restauranger inom ramen för projekt Masthuggskajen. Bostäderna och en del av kontoren kommer att ligga på den nya halvö som byggs ut i vattnet. Här hittar du som älskar stad, vatten, grönska och kultur din plats, oavsett om du vill bo, arbeta eller besöka området. Läs mer på stenafastigheter.se.

 

Nordr

Nordr (tidigare Veidekke Eiendom) ska bygga 129 bostadsrättslägenheter i ett 17 våningar högt hus där Första Långgatan och Nordhemsgatan möts. Husets placering möjliggör fantastisk utsikt över älven och staden. Planerad säljstart våren 2021. Läs mer om projektet på Nordrs hemsida.

 

Älvstranden Utveckling

Älvstranden Utveckling är katalysatorn i arbetet med Masthuggskajens planering och utbyggnad. Uppdraget går ut på att effektivisera samarbetet mellan byggaktörerna och kommunens samarbetsorgan. Det innebär bland annat att bolaget koordinerar det interna arbetet och är samordnare gentemot Göteborgs Stads förvaltningar. Läs mer på alvstranden.com.

Back To Top