skip to Main Content

Här planeras Masthuggskajen i Göteborg växa fram. Årtalen anger planerade tider för byggstart.
För mer information om de enskilda fastigheternas karaktär och uppförande klicka på respektive aktör nedan.

1.

Bostäder – Byggstart 2023

2.

Bostäder – Byggstart 2023

3.

Bostäder och förskola – Byggstart 2023

4.

Bostäder – Byggstart 2023

5.

Verksamhetslokaler och kontor – Byggstart 2024

Göteborgs Stads Parkering, Higab, Idrotts- och föreningsförvaltningen

6.

Masthugget Väst – parkering, verksamhetslokaler, kontor, gymnastiksal och matservering – Byggstart 2020

7.

Hyresrätter och bostadsrätter – Byggstart 2023

8.

Kontor – Global Business Gate – Byggstart 2025

9.

Kontor – Global Business Gate – Byggstart 2025

10.

Bostäder – Byggstart 2021

11.

Kontor – Byggstart 2024

12.

Kontor – Stuveriet – Färdigställande 2023

13.

Kontor och företagsbostäder – Byggstart 2025

14.

Hyresrätter – Byggstart 2025

15.

Hyresrätter och bostadsrätter – Byggstart 2027

16.

Hyresrätter och bostadsrätter – Byggstart 2025

17.

Bostadsrätter – Byggstart 2024

18.

Bostadsrätter – Brf Sydney – Byggstart 2023

NCC

19.

Kontor – Habitat 7 – Byggstart 2022

20.

Kontor – Våghuset och Brick Studios – Färdigställande 2023

21.

Hotell – Färdigställande 2023

Projektet

Så utvecklas Masthuggskajen

Masthuggskajen är en del av Vision Älvstaden. Här växer en ny hållbar stadsdel fram som kommer att komplettera det redan vimlande stadslivet runt Järntorget och Långgatorna. Ett kulturcentrum där gamla värden bevaras och blandas med nya, där kontraster skapar dynamik i stadsbilden. På Masthuggskajen skapas nya platser där fler människor kommer att bo, arbeta och umgås. Vi är flera aktörer som tillsammans skapar Masthuggskajen.


Fastighets AB Balder

Balder bygger Göteborgs nya storhotell Clarion Hotel Draken. Med en total höjd om drygt 100 meter blir Draken Göteborgs högsta hotell. Detta 33 våningar höga utropstecken signalerar stadens nybyggaranda och förstärker även Järntorgskvarterens roll som centrum för möten, nöje och kultur. Den för kulturen så viktiga institutionen Biograf Draken kommer att bevaras i sin befintliga form och verksamhet. Läs mer om Clarion Hotel Draken.

 

Elof Hansson Fastigheter

Elof Hansson Fastigheter driver, tillsammans med Alecta, kontorsprojektet Global Business Gate, en hub och mötesplats för företag som verkar inom internationell handel och affärer. Läs mer på globalbusinessgate.se.

Elof Hansson Fastigheter bidrar även till att tillföra bostäder till området. En byggrätt för ca 130 bostäder har sålts till Nordr och kvar finns en byggrätt där de tillsammans med Riksbyggen ska bygga ca 150 hyres- och bostadsrätter längs Första Långgatan. Läs mer på elofhanssonfastigheter.com.

 

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad genom trafikkontoret och park- och naturförvaltningen bygger Masthuggskajens nya gator, kajer, parker och torg. Två nya parker ska göra området till en grönare plats, med ytor för umgänge, aktivitet och rekreation. Masthamnsgatan byggs om utifrån de gåendes villkor med aktiviteter utmed gatan för barn och unga. Med ett nytt kajstråk kommer Masthuggskajen och hela Göteborg närmare vattnet. Läs mer på goteborg.se.

 

NCC

NCC bygger just nu tre kontorsfastigheter på Masthuggskajen – Våghuset, Brick Studios och Habitat 7. Husens arkitektur sticker ut och här växer några av stadens nya ikonbyggnader fram. De hyresgäster som flyttar in får direkt tillgång till ett utmärkt kommunikationsläge, takterrasser och härlig utsikt över både älven och takåsarna. Läs mer om de tre olika husen på vaghuset.ncc.se, brickstudios.ncc.se och habitat7.se

Riksbyggen

Riksbyggen planerar att bygga sex bostadsrättsföreningar med totalt ca 500 bostadsrätter i flera olika kvarter inom Masthuggskajen. Längs med Första Långgatan kommer fyra bostadsrättsföreningar att byggas och bildas. På den nya halvön och strax innanför denna, kommer ytterligare två bostadsrättsföreningar att föras upp. Att bo på Masthuggskajen kommer bli mycket bekvämt – ett helt fantastiskt läge med närhet till såväl vattnet som till stadens puls. Läs mer om projektet på riksbyggen.se.

 

Stena Fastigheter

Stena Fastigheter utvecklar 300 hyresrätter och 30 000 kvm kontor, handel, service och restauranger inom ramen för projekt Masthuggskajen. Bostäderna och en del av kontoren kommer att ligga på den nya halvö som byggs ut i vattnet. Här hittar du som älskar stad, vatten, grönska och kultur din plats, oavsett om du vill bo, arbeta eller besöka området. Läs mer på stenafastigheter.se.

 

Nordr

Nordr bygger 129 bostadsrättslägenheter i ett 17 våningar högt hus där Första Långgatan och Nordhemsgatan möts. Husets placering har möjliggjort fantastisk utsikt över älven och staden. Projektet säljstartades våren 2021 och planeras färdigställas det första kvartalet 2024. Läs mer på Nordrs hemsida.

 

Älvstranden Utveckling

Älvstranden Utveckling är katalysatorn i arbetet med Masthuggskajens planering och utbyggnad. Uppdraget går ut på att effektivisera samarbetet mellan byggaktörerna och kommunens samarbetsorgan. Det innebär bland annat att bolaget koordinerar det interna arbetet och är samordnare gentemot Göteborgs Stads förvaltningar. Läs mer på alvstranden.com.

Back To Top