skip to Main Content
Människor sitter i en park. Längre bort ryker det, någon grillar, och i bakgrunden syns lummiga träd och ett bostadshus.
Quiz: Vad vet du om parker?

När Masthuggskajen är färdigbyggd kommer stadsdelen vara långt grönare än vad den är idag. Det anläggs bland annat två nya parker; Masthuggsparken i höjd med Masthuggstorget och Järnvågsparken på Götatunnelns tak. Vad vet du om parker? Testa dina gröna kunskaper i vårt quiz.

FRÅGA 1: Vad är ”pocket parks”?
1, En park i miniformat som finns till för allmänheten
X, En park där du får plocka blommor gratis och lägga i fickorna
2, En park där besökaren måste betala inträde

FRÅGA 2: Sveriges vackraste park var en tävling som arrangerades årligen fram till 2009. Ett år vann en av Göteborgs parker. Vilken?
1, Kungsparken
X, Slottsskogen
2, Botaniska Trädgården

En stor gräsmatta inramad av träd. Barn leker på gräset. I bakgrunden syns ett gammalt hus och till vänster ett nybyggt bostadshus.
Järnvågsparken blir en nästan 8 000 kvadratmeter stor stadsdelspark och byggs på Götatunnelns tak. Parken kommer att innehålla det som krävs för att få kallas stadsdelspark, nämligen plats för vila, möten, picknick, promenader och lek. Det kommer också att finnas ett varierat växt- och djurliv.

FRÅGA 3: Forskning visar att ett grönområdet behöver ha åtta egenskaper för att ge den bästa avkopplingen. Man talar om tillgänglighet, rymd, en viss storlek, rofylldhet, artrikedom, utrymme för lek och umgänge samt… ja, vadå?
1, En historisk förankring
X, Närhet till service
2, Regn- och vindskydd

FRÅGA 4: En viss park i London är inte minst känd för sina stora musikkonserter. Här har artister och band som Rolling Stones, Pink Floyd, Madonna, The Who, Queen med flera uppträtt. Vad heter parken?
1, Kensington Gardens
X, Hampstead Heath
2, Hyde Park

Ett publikhav står framför en upplyst scen med ansiktena riktade mot den. Det är kvällsljus och på himlen flyger gråa moln.
En viss park i London har huserat många konserter genom åren.

FRÅGA 5: Slottsskogen är inte minst känd för sitt rika djurliv. För några år sedan rymde ett av djuren från parken och upptäcktes i Masthugget av förbipasserande. Vilket typ av djur var det?
1, Påfågel
X, Älg
2, Pingvin

FRÅGA 6: Amerikanska forskare undersökte hur vi mår i parker genom att analysera 1,5 miljoner inlägg på Twitter. Vilken var deras slutsats?
1, Parker gör oss lyckligare och ju större park desto mer lycka
X, Människor vill inte flytta till en stad som inte har minst en stor park
2, Vi tycker mer om att ligga i gräset än att sitta på parkbänkar

Ett tjugotal människor åker rullskridskor på asfalten i en park. I bakgrunden syns träd och gräs.
Amerikanska forskare analyserade 1,5 miljoner Twitter-inlägg för att komma fram till… ja, vadå?

Lösning: 1: 1. 2: 2. 3: 1. 4: 2. 5: 1. 6: 1.

Läs även: Så blir Masthuggskajens nya parker Järnvågsparken och Masthuggsparken

Tillbaka till Berättelser
Back To Top