skip to Main Content
Välj hållbart på Circular Monday

I dag, måndagen den 22 november, infaller Circular Monday. Budskapet är tydligt: välj hållbara alternativ. I projekt Masthuggskajen är hållbarhetsarbetet högt upp på agendan.

År 2017 reagerade Henning Gillberg på Black Fridays överkonsumtion. Han arbetar som vd för företaget Reparera, vars affärsidé är att lappa och laga trasiga kläder. För att uppmärksamma vikten av cirkulär konsumtion myntar han begreppet White Monday, som i dag bytt namn till Circular Monday. I dag, nästan fem år senare, har idén växt till en rörelse.

Vision Älvstaden som antogs av kommunfullmäktige 2012 har ett tydligt hållbarhetsfokus. I våras presenterades den första hållbarhetsrapporten för området. I stadsdelen Masthuggskajen ska invånarna få möjligheter att leva hållbart.

Klimatsmarta alternativ och noder för konsumtion
På Masthuggskajen prioriteras gång, cykel och kollektivtrafik. Det görs en rad satsningar på klimatsmarta transporter för att främja det hållbara resandet. Det kommer att finnas tydliga och säkra gång- och cykelstråk. Inom hela området prioriteras även cykelparkeringar på såväl gatumark som inne i fastigheterna. Även kollektivtrafiken kommer att vara ett attraktivt alternativ med tillgängliga hållplatser i området. Järntorget är en stor knutpunkt redan idag. Den befintliga hållplatsen Masthuggstorget rustas upp och flyttas västerut närmare själva torget och nya Masthuggsparken.

Masthuggsparken ligger nära Masthuggstorget och är en av två nya parken i stadsdelen.

Uppmuntrar till delningsekonomi under #delakajen på plats
Det pågår också projekt med syfte att bygga ett nav för delningsorienterad verksamhet, det vill säga den som går ut på hyra, dela, byta, låna eller ge istället för att äga. Under hösten 2019 efterlyste Masthuggskajen aktörer som jobbar med delningsekonomi och som vill testa sina verksamheter på plats. Initiativet #delakajen går under testbädden Sharing City Göteborg, ett projekt som bedrivs för att utveckla, testa och utveckla olika aspekter av delningsekonomi i Göteborg.

I arbetet med att skapa levande gatuplan pågår också ett utvecklingsarbete för att möjliggöra etablering för återbruk- och delningsverksamheter, föreningsliv och idéburna verksamheter, som överlag har låg betalningsförmåga. I det ingår bland annat Kommersen loppmarknad.

Redan i framkant
I fjol prisades projekt Masthuggskajen för sin hållbara stadsutveckling i tävlingen Sweden Green Building Awards. ”Masthuggskajen är i högsta grad en influencer inom hållbar stadsutveckling” löd vinnarmotiveringen.
– Vi känner oss stärkta och får ännu mer energi att ta våra ambitioner hela vägen. Vinsten är ett kvitto på det hårda arbete som vi lagt ner tillsammans i projekt Masthuggskajen. Vi har under lång tid arbetat systematiskt med att integrera hållbarheten i stadsutvecklingsprocessen och ser nu resultat, sa Kristian Käll, processledare för hållbarhet på Älvstranden Utveckling, vid tillfället.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top