skip to Main Content
Bild på suddig kaj med hashtaggen #delakajen i förgrunden.
Stort intresse i Masthuggskajens hållbarhetsprojekt

Under hösten 2019 efterlyste Masthuggskajen aktörer som jobbar med delningsekonomi och som vill testa sina verksamheter på plats. Hur har det gått? Vi tog tempen på initiativet #delakajen – prick ett halvår efter att ansökningsformuläret stängdes.

För att uppfylla ett av målen med bygget av Masthuggskajen, det vill säga att verka för en hållbar framtid, skapades efterlysningen #delakajen. Syftet var och är att bygga ett nav för delningsorienterad verksamhet, nämligen den som går ut på att hyra, dela, byta, låna eller ge istället för att äga.
– Vi tror att delningsekonomi är en pusselbit i omställningen till en mer hållbar konsumtion, säger Oskar Henriksson, projektledare på Älvstranden Utveckling.

Några framgångsexempel håller redan till i Kommersen på Första Långgatan. Där finns ett cykelkök, för den som vill ha hjälp med att reparera sin cykel, och ett så kallat solidariskt kylskåp som erbjuder överbliven mat från restaurangverksamheter runt om i Göteborg. Båda initiativen verkar i samarbete med Studiefrämjandet.

Efter att Masthuggskajen efterlyste fler aktörer som jobbar i samma anda, kom det in 14 stycken ansökningar.
– Det gick som vi hoppades och vi har fått in många bra förslag. Det är en blandad kompott som är orienterad mot delning på olika sätt. Flera klädbutiker som bygger på delning och även en verkstad där det går att låna maskiner som är dyra att själv köpa in, så som 3D-skrivare och laserskärare, säger Oskar Henriksson.

I början av april var det tänkt att skaparna bakom de nya verksamheterna skulle träffa konsortiet, som består av representanter av de som bygger Masthuggskajen, och arbetsgruppen Levande gatuplan, som jobbar för att just skapa levande bottenplan i området. Planen var att genom ett ”pitch-event” presentera ett urval av ansökningarna och där skulle aktörerna också då chans att mingla och nätverka. Evenemanget är dock framflyttat, till följd av restriktionerna kring pandemin.

Men även om arbetet blivit försenat, ser Oskar Henriksson redan de goda effekterna av #delakajen.
– Något som har varit viktigt för oss i den här processen har varit att knyta kontakter till oss och scanna vad det finns för olika initiativ kopplade till delningsekonomi i Göteborg, och vilka som i sin tur skulle kunna bli en del av Masthuggskajen, säger han. Målet är att kunna erbjuda lokaler för några av dessa verksamheter, där de ska kunna testa sina idéer, men hur det kan komma se ut är i dagsläget osäkert. Vi ser till att hålla kontakten.

Fotnot: Initiativet #delakajen går under testbädden Sharing City Göteborg, ett projekt som bedrivs med stöd av Vinnova för att aktivt utveckla, testa och utvärdera olika aspekter av delningsekonomi i utvecklingen av Göteborg. Ett antal partners ingår, däribland Studiefrämjandet, Göteborgs Stad och konsortiet som utvecklar Masthuggskajen.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top