skip to Main Content
”På Masthamnsgatan ska all trafik ske på fotgängarens villkor”

Masthuggskajen ska gå från att vara en stadsdel för bilen till en stadsdel för människan. Vad innebär det i praktiken? Vi frågade Torunn Vikengren, projektledare på Trafikkontoret, på självaste ”Internationella bilfria dagen” som infaller den 22 september varje år.

En ny stadsdel växer fram på ett område som tidigare har dominerats av asfalt och bilparkering. Nu byggs bostäder, parker, kontor och lokaler för restauranger och butiker, som kommer göra att fler människor vistas i området.
– Vi har också jobbat aktivt i utformningen av området för att olika människor ska trivas och kunna röra sig i området. Barnens perspektiv har varit extra viktigt och vi har haft dialoger med barn för att fånga in deras behov i en ny stadsdel. Det har bland annat resulterat i ett lek- och aktivitetsstråk på Masthamnsgatan, säger Torunn Vikengren, projektledare hållbar mobilitet på Trafikkontoret.

Vad byggs för att underlätta för cyklister, fotgängare och kollektivtrafiken?
– I den nya stadsdelen bygger vi sammanhängande cykelstråk och mycket cykelparkering, både i de nya husen och på gatan. Stationer för lånecyklar placeras ut redan under byggtiden där vi ser att det behövs och där det finns lämpliga ytor. Masthamnsgatan blir en gata där all trafik ska ske på fotgängares villkor. Kollektivtrafiken i området kommer vara god eftersom det ligger i direkt anslutning till Järntorget som är en viktig kollektivtrafikknutpunkt. Det görs också förbättringar av de befintliga hållplatserna Masthuggstorget och Järnvågen.

Stadsdelen blir inte helt bilfri. Var kommer man kunna parkera sin bil när området är färdigbyggt?
– Det kommer finnas tre samlade parkeringsanläggningar där både boende, verksamma och besökare till området kan parkera. Just nu pågår byggnation av det största parkeringshuset i västra delen av Masthuggskajen, som ska rymma ca 700 parkeringsplatser. I alla parkeringsanläggningar kommer det också finnas gemensamma bilpoolsbilar vilket gör det enkelt att använda bil utan att behöva äga en själv.

Varför är det viktigt att uppmuntra folk att cykla, gå eller åka kollektivt?
– Kollektivtrafik, cykel och gång är till skillnad från bilen yteffektiva transportmedel som möjliggör för fler människor att transportera sig på ett begränsat utrymme. Att en större andel reser på det sättet är en förutsättning för att kunna bygga ut nya områden i en central stadsmiljö. Med fler som går, cyklar och reser kollektivt blir det dessutom mindre luftföroreningar, buller och utsläpp av växthusgaser, så att vi får en trevligare och mer hållbar stad för alla, säger Torunn Vikengren.

Läs även:
Grönt ljus för multibyggnaden Masthugget Väst
Cykelstatyer visar rätt väg på kajen
Masthuggskajen lanserar digitalt verktyg för hållbara resor

Tillbaka till Berättelser
Back To Top