skip to Main Content
Cykelstatyer visar rätt väg på kajen

Nu blir det ännu lättare att cykla på Masthuggskajen. Orangea cykelstatyer visar rätt väg under byggtiden. År 2028 finns tydliga stråk, parkeringar och cykelpool.

Ledningsarbeten är i full gång i området Masthuggskajen. Nu lanseras de nya cykelstatyerna, som visar vägen för cyklister. Det ska vara lätt och tryggt att cykla i området, även under byggtiden.
– Vi veta att det är viktigt för cyklister att vägarna är tydliga och säkra, och vi lägger stor vikt vid det när vi planerar. Ibland behöver vi kompromissa för att det ska fungera för alla men framkomligheten för cykel, gång och kollektivtrafik är prioriterat när vi bygger, säger Fredrik Edström, byggledare trafik på Trafikkontoret.

De två första cykelstatyerna står vid Oskarsgatan i området västra del. Här leds cyklisterna om till Första Långgatan då Masthamnsgatan är stängd på grund av husbyggnation och ledningsarbeten. När halvön börjar byggas under åren 2022, kommer statyer placeras i områdets östra del. Trafiken över Masthamnsbron kommer då att stängas av och ledas om över Pusterviksbron strax intill.

Som gjort för att cykla på Masthuggskajen år 2028
När Masthuggskajen är klart omkring år 2028 kommer du hitta tydliga och säkra cykelstråk utmed Första Långgatan och Emigrantvägen. Det kommer dessutom att finnas cykelparkeringar och cykelpool på Masthuggskajen.

Från att ha varit en stadsdel som dominerats av stora parkeringsytor och gator för biltrafik, ska Masthuggskajen bli en grönare stadsdel där människor kan mötas och vistas. Gatorna utformas på de gåendes villkor och det kommer att bli lätt att cykla och åka kollektivt.

Är dy cyklist med idéer och synpunkter?
Gå med i vår referensgrupp genom att skicka ett mail till cykelreferensgrupp.masthuggskajen@trafikkontoret.goteborg.se. Vi har gärna emot förslag på förbättringar. Vi är måna om att det fungerar så bra som möjligt för dig som cyklar under byggtiden.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top