skip to Main Content
Masthuggskajen lanserar digitalt verktyg för hållbara resor

Nu lanserar Masthuggskajen ”Resvana” – ett digitalt verktyg med skräddarsydda tips om cykling, promenader, kollektivtrafik och andra smarta resvanor. Målet är att alla resenärer ska kunna ta sig fram så smidigt som möjligt under byggtiden och att fler ska ställa bilen.

Förbi och genom området Masthuggskajen färdas hundratusentals trafikanter varje dag. När utbyggnaden av området är klar år 2028 ska det finnas mer plats för umgänge, aktiviteter och grönska. Därför arbetar aktörerna bakom Masthuggskajen med intiativ som verkar för ett hållbart resande.

– För att klara av byggtiden utan långa bilköer behöver hållbara resor i form av gång, cykel och kollektivtrafik öka redan nu. I perioder kommer at vara trångt att ta sig fram med bil när vi bygger, säger Elin Asplind, kommunikationsansvarig för Masthuggskajen på trafikkontoret.

Verktyget Resvana är framförallt framtaget för de som bor och arbetar runt Masthuggskajen, det vill säga de som påverkas mest av byggnationen.

– Vi ser just nu under pandemin att många väljer bilen och cykeln istället för kollektivtrafik. Vi vill uppmuntra fler att haka på den positiva trenden att cykla samtidigt som vi vill få fler att ställa bilen, inte minst när pandemin är över, säger Elin Asplind.

Foto: Asbjörn Hanssen. Cyklingen i Göteborg ökade med åtta procent under 2020.

Fyra frågor och svar om Resvana

Hur fungerar verktyget rent konkret?
De boende runt Masthuggskajen får tillgång till en länk som går till den digitala plattformen Resvana. Länken skickas bland annat ut via sms. På själva plattformen finns en karta som visar olika platser i Göteborg som underlättar hållbart resande, till exempel utmärkta cykelpumpar, elsparkcykelparkeringar med mera. Verktyg för att planera resan till fots, med cykel eller via andra hållbara färdmedel. Annan nyttig information om vad som pågår i byggprojektet utifrån hållbarhet, så som var du finner återvinningscentraler eller var det finns fritidsbanker där du kan låna fritidsutrustning.

Är det bra tajming nu under rådande pandemi?
Vi ser just nu under pandemin att många väljer bilen och cykeln istället för kollektivtrafik. Cyklingen i Göteborg ökade med åtta procent under 2020. Vi vill uppmuntra fler att haka på den positiva trenden i att cykla samtidigt som vi vill få fler att ställa bilen, inte minst när pandemin är över.

Vad förväntar ni er för effekt?
Tidigare liknande satsningar i andra kommuner har visat att 33 procent at användarna upplever att ett verktyg som ”Resvana” hjälper dem i deras val av färdmedel varje dag. Vi testar verktyget på Masthuggskajen nu i liten skala och kommer att utvärdera resultatet senare.

Vad hittar jag verktyget?
Via denna länk

Tillbaka till Nyheter
Back To Top