skip to Main Content
Grönt ljus för multibyggnaden Masthugget Väst
Masthugget Väst är långt ifrån ett vanligt parkeringshus. På nio våningar byggs parkering, idrottshall, spa/wellness, restauranger, kontor och plats för kulturverksamheter. 
– Det blir en målpunkt för besökare och boende i olika åldersgrupper och med olika intressen, säger Hanna Munde, marknad- och affärsutvecklingschef på Parkeringsbolaget Göteborg. 
 
Att Göteborg växer närmare vattnet har knappast undgått någon. Snart börjar bygget av Masthugget Väst – multibyggnaden på Första Långgatan som bland annat kommer att samla upp bilarna som hittills har stått på gatan. 
 
700 nya parkeringsplatser ska upprättas. Det täcker 50 procent av det parkeringsbehov som finns i området, enligt detaljplanen, och bäddar för en stadsmiljö som går helt i linje med vad man vill skapa.

– Bilarna slipper stå på gatan och omsluts istället av huset. Vi frigör mark för cyklar och gående. Vi skapar därmed sociala ytor och en miljö som blir lätt att umgås och röra sig i, säger Hanna Munde.


 
Förbereder laddplatser och samlar upp dagvatten
Det pågår ett intensivt miljöarbete bakom Masthugget Väst. Byggnaden kommer att få certifieringen Miljöbyggnad, som bekräftar att miljön är bra att leva, arbeta och vistas i. Huset är från start utrustat med 25 procent laddplatser och förberett för 100 procent laddplatser. Det kommer även att finnas plats för cykelparkering i huset. På fasaden kommer det att finnas växtlighet och högst upp blir det ett sedumtak. 

– Vi kommer också att återanvända dagvatten för att bevattna växtväggarna som vi har på huset. Det är en spännande detalj, säger Hanna Munde.

 
Konstnärlig koppling till Göteborg
Även konsten har en plats på Masthugget Väst. Två olika konstverk kommer att finnas på fasaden. På en kortsida står det ”There is no such thing as bad weather” i blå LED-bokstäver. Bakom konstverket står den danska konstnärsgruppen Superflex och budskapet ska vara en ”reflektion över vår egen roll i det förändrade klimatet”.
 
På den andra kortsidan står det ”Gbg for life yeah” på en LED-skärm. Bakom verket står konstnärer Ilja Karilampi och syftet är att ”skapa en stark visuell koppling till musikstaden Göteborg”. Läs mer här.
 

Bygget av anläggningen planeras starta under hösten 2022 och tar cirka två år att färdigställa. Byggnadsnämnden godkände bygglovet den 17 maj 2022.

Bilder: Vilborg Arkitekter.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top