skip to Main Content
Nu rivs trotjänaren Kommersen

Huset Kommersen lämnar nu plats åt gröna Masthuggsparken, som ska både ta hand om regnvattnet och fungera som en samlingsplats.

Den 17 juni 2022 påbörjades rivningen av huset Kommersen, som ligger på parkeringsytorna mellan Första Långgatan och Masthamnsgatan. Huset är den sista byggnaden från trävaruindustrin som funnits i Masthugget under 1900-talet. Förutom trävaruindustri har verksamheter så som grönsakshandel och loppmarknad fyllt huset.

Kommersen har nu nått sin tekniska livslängd och ligger dessutom i en lågpunkt i området, vilket gör att regnvatten rinner dit vid skyfall. Den ska ersättas med gröna Masthuggsparken, som förutom att ta hand om regnvattnet kommer att fylla funktionen av en samlingsplats. Bygget av parken påbörjas år 2025.

Läs även:
Kommersen rivs – och kan återuppstå på Hisingen
Kommersen ersätts med Masthuggsparken
Gatukonstnären Ollio har målat på Kommersen sedan 2004
Överlevaren Kommersen – från trävaruindustri till loppmarknad

Foto: Sofia Björkman

Tillbaka till Nyheter
Back To Top