skip to Main Content
Överlevaren Kommersen – från trävaruindustri till loppmarknad

Kommersen har gått från att vara ett hus för trävaruindustrin till att bli Kommersen Loppmarknad med hela Göteborg. Snart rivs huset på grund av dess dåliga skick och ersätts med en grön park. Här är den 120 år långa bildhistorien om huset som överlevde mot alla odds.

Norra Masthugget var på 1800-talet ett viktigt område för Göteborgs trävaruindustri. Ett av de större företagen var Strömman & Larsson, som hade verksamheter i både Norra Masthugget och i Lundbyvassen på Hisingen. På Första Långgatan 27 låg ett av deras kontor – det Strömmanska huset. Det var en tegelbyggnad från andra hälften av 1800-talet. Bakom denna byggnad skulle huset som blivit känt som Kommersen byggas, troligtvis runt sekelskiftet 1900. 
1901. Arbete med spårvägen på Första Långgatan.
Längs Första Långgatan låg träkåkarna tätt. Till följd av många förödande bränder infördes år 1855 en tilläggsbestämmelse i byggnadsordningen för Göteborg. Det blev förbjudet att bygga trähus högre än två våningar.

1915. En ny brand hade börjat vid Järntorget men tack vare brandmännens insatser klarade sig Kommersen undan. Första Långgatan 27 fick under 1900-talet se flera av sina grannar försvinna.
1922. Breddning av Första Långgatan. De sista resterna av trävaruindustrin ersattes successivt med kontorsbyggnader och framförallt parkeringsplatser, i takt med att bilismen växte. När Strömmanska huset revs 1926 blev Kommersen huset som vette utåt Första Långgatan.

1950. Till vänster i bild ligger byggnaden som senare blivit känd som Kommersen Loppmarknad.
Samma vy i nutid. Foto: Göteborgs Stad.
1985. Översiktsbild av Masthuggstorget tagen från Masthuggsterrassen.
2002. Första Långgatan 27 behöll sin koppling till trävaror genom 70- och 80-talet i form av Masthuggets Byggshop, ägd av Curt Lundahl, som också ägde marken och byggnaden. När verksamheten slog igen 1989 tog en lång industrihistoria i området slut. Frukt- och grönsakshuset öppnade i lokalen år 1992 och levde fram till millennieskiftet, då ett nytt kapitel i husets historia tog vid. År 2000 tog Josef Afradi över huset och startade Kommersen Loppmarknad. Foto: Ollio.
2012. Kommersen har varit en samlingsplats som lockat människor från alla samhällsgrupper.
2019. Studiefrämjandet har gjort det möjligt för verksamheter som Solidariskt kylskåp och Cykelköket att husera i lokalen under en period. Utvändigt har huset varit en föränderlig och tillåtande yta för gatukonst. Sedan pandemin fick grepp om Sverige i mars 2020 har Kommersen Loppmarknad hållit stängt. Foto: Göteborgs Stad.
På grund av dess dåliga skick rivs Kommersen under 2022 och ersätts med en grön park. Foto: Göteborgs Stad.

Bilder:
Göteborgs Stadsmuseum (förutom de redan angivna).

Läs även:
Kommersen rivs – och kan återuppstå på Hisingen
Kommersen ersätts med Masthuggsparken
Gatukonstnären Ollio har målat på Kommersen sedan 2004

Tillbaka till Berättelser
Back To Top