skip to Main Content

Emigrantvägen enkelriktas mot centrum, i mars

I mitten av mars startar ett ledningsarbete till den nya halvön vid Emigrantvägen. I samband med det kommer Emigrantvägen att enkelriktas för fordonstrafik i östgående riktning mellan Danmarksterminalen och Järntorgsmotet. Det innebär att all trafik till Danmarksterminalen leds via Fiskhamnsmotet.…

Läs mer

Nattarbete på Första Långgatan 25–28 februari

Med start söndag kväll den 25 februari och tre efterföljande nätter kommer vi att utföra schaktarbeten på Första Långgatan mellan Masthuggstorget och Värmlandsgatan. Vi kan också behöva utföra några kapningar i betong. Arbetet kommer pågå från kl 19–06. Vi kommer…

Läs mer

Markarbeten på Första Långgatan vinter/vår 2024

Första Långgatan byggs om till en grönare stadsgata med mer plats för gående och cyklister. Just nu pågår ett omfattande ledningsarbete utmed Första Långgatans södra sida. Arbete pågår mellan Johannesplatsen och Masthuggstorget till april, och fram till dess leds bil-…

Läs mer

Arbeten vid Lagerhuset på Heurlins plats

Under våren och fram till hösten 2024 pågår ledningsarbete till den nya halvön och förberedande arbeten inför byggnation av Järnvågsparken. Lagerhusets terrass byggs om, marken justeras och ledningar läggs utmed husets sydvästra fasad. Järnvågsparken kommer, när den är klar runt…

Läs mer

Artikelserie del 1: Så utvecklas kulturen på Masthuggskajen

Masthuggskajen ska bli en levande stadsdel med ett rikt kulturliv, men hur ska detta uppnås? I denna artikelserie tar vi tempen på människor som bidrar till stadsdelens identitet, både var för sig och tillsammans. Vi pratade med Adelina Lundell, tidigare…

Läs mer

Göteborg Energi utför ledningsarbeten på Värmlandsgatan.

Från slutet av april 2023 fram till början av mars 2024 ersätter Göteborg Energi gamla fjärrvärmeledningar på Värmlandsgatan. Arbetet påverkar framkomligheten för bilar, cyklister och fotgängare i området och kan orsaka buller på kvällar och helger. Vid frågor och funderingar,…

Läs mer

Masthamnsbron stängd sedan augusti 2022.

Grundläggningen av halvön vid Masthuggskajen påbörjades i augusti 2022. För att möjliggöra det arbetet stängdes Masthamnsbron och trafiken leds nu om via Pusterviksbron.   Omledning av bil- och kollektivtrafik vid avstängning av Masthamnsbron. Omledning av gående och cyklister vid avstängning…

Läs mer

Yttre Järnvågsbron monteras ned och bevaras. Oktober 2021.

Yttre Järnvågsbron – gång- och cykelbron som förbinder Masthuggskajen med Skeppsbron över Rosenlundskanalen – monteras ned med start den 4 oktober 2021. Ambitionen är att den ska renoveras och sedan monteras upp igen i ett nytt läge när halvön är…

Läs mer

Webbinarium 22/9: Delningsekonomi som verktyg i stadsutveckling

Vilka förutsättningar krävs för att delningsekonomin ska kunna användas som verktyg för stadsutveckling i den täta och växande innerstaden? Hur kan lokaler delas och hur ges delningsverksamheter plats? Och hur kan kommunal yta utomhus samnyttjas? Sharing City Göteborg, som är…

Läs mer
Back To Top