skip to Main Content

Artikelserie del 1: Så utvecklas kulturen på Masthuggskajen

Masthuggskajen ska bli en levande stadsdel med ett rikt kulturliv, men hur ska detta uppnås? I denna artikelserie tar vi tempen på människor som bidrar till stadsdelens identitet, både var för sig och tillsammans. Vi pratade med Adelina Lundell, tidigare…

Läs mer

Markarbeten på Första Långgatan hösten 2023

Under hösten fortsätter markarbetet på Första Långgatan mellan Johannesplatsen och Masthuggstorget (rosa markering på kartan nedan). På norra sidan görs fundament- och ytskiktarbeten och på den södra sidan kommer ledningsarbete att utföras. Marken runt den nya hållplatsen vid torget iordningsställs…

Läs mer

Göteborg Energi utför ledningsarbeten på Värmlandsgatan.

Från slutet av april fram till hösten kommer Göteborg Energi att ersätta gamla fjärrvärmeledningar på Värmlandsgatan. Arbetet kan påverka framkomligheten för bilar, cyklister och fotgängare i området och orsaka buller på kvällar och helger. Vid frågor och funderingar, kontakta ansvariga…

Läs mer

Masthamnsbron stängs 29 augusti.

Masthamnsbron stängs när grundläggningen av halvön påbörjas. Bron stängs för biltrafik måndag den 29 augusti 2022 och för fotgängare och cyklister måndag 5 september. Grundläggningen av halvön vid Masthuggskajen påbörjas under augusti. För att möjliggöra det arbetet kommer Masthamnsbron att…

Läs mer

Yttre Järnvågsbron monteras ned och bevaras. Oktober 2021.

Yttre Järnvågsbron – gång- och cykelbron som förbinder Masthuggskajen med Skeppsbron över Rosenlundskanalen – monteras ned med start den 4 oktober 2021. Ambitionen är att den ska renoveras och sedan monteras upp igen i ett nytt läge när halvön är…

Läs mer

Nordhemsgatan och del av Masthamnsgatan stängs för genomfart.

Från och med måndagen den 6 september 2021 stängs Nordhemsgatan för genomfart. Anledningen är de ledningsarbeten som pågår just nu på Masthamnsgatan och byggnationen av det nya bostadshuset på Nordhemsgatan. Gatan stängs för alla trafikslag tills vidare och trafiken leds…

Läs mer

Webbinarium 22/9: Delningsekonomi som verktyg i stadsutveckling

Vilka förutsättningar krävs för att delningsekonomin ska kunna användas som verktyg för stadsutveckling i den täta och växande innerstaden? Hur kan lokaler delas och hur ges delningsverksamheter plats? Och hur kan kommunal yta utomhus samnyttjas? Sharing City Göteborg, som är…

Läs mer

Omledning för tryggare cykling i området. Från november 2020.

Cykelbanan på Masthamnsgatan på sträckan mellan Värmlandsgatan och Järnvågsgatan stängs från och med torsdag 26 november. Cyklister som ska mot centrum och Järntorget leds därmed om via Första Långgatan. Följ de orangea skyltarna och cykel-symbolerna på plats. Cykelbanan stängs av…

Läs mer
Back To Top