skip to Main Content

Fordonstrafik leds om på Första Långgatan från 23 januari.

Från den 23 januari till slutet av mars 2023 kommer västergående körfält (trafik i riktning mot Stigbergsliden) på Första Långgatan, mellan Värmlandsgatan och Ö. Sänkverksgatan, vara stängt för fordonstrafik när ledningsarbeten genomförs. Biltrafik västerut leds om via Andra Långgatan och…

Läs mer

Del av Masthamnsgatan stängd för fordonstrafik 5 december–23 januari.

Ledningsarbeten på Masthamnsgatan, sträckan mellan Värmlandsgatan och Ö. Sänkverksgatan, påbörjas 5 december 2022 och pågår fram till 23 januari 2023. Det här innebär att vägsträckan kommer vara stängd för fordonstrafik under tiden som arbetena genomförs. Biltrafik når P-hus Koffen via…

Läs mer

Ledningsarbeten längs Första Långgatan fortsätter fram till februari 2023.

När pågående ledningsarbeten i korsningen Värmlandsgatan/Första Långgatan är klara fortsätter ledningsarbetena längs Första Långgatan. Ledningsarbeten på Första Långgatan, sträckan mellan Värmlandsgatan och Östra Sänkverksgatan, påbörjas vecka 46/47 och pågår fram till februari 2023. Fotgängare kommer under perioden att hänvisas till…

Läs mer

Beläggningsarbeten på Järnvågsgatan 22–23 november

Nu när ledningsarbetena på Järnvågsgatan vid Järntorgsmotet är klara så ska ytan på körbanorna färdigställas. Beläggningsarbeten kommer utföras kvälls-/nattetid kl. 20.00–05.00 den 22:e och den 23:e november, med begränsad framkomlighet för biltrafik när arbetena utförs. Framkomligheten på gång- och cykelbanor…

Läs mer

Masthamnsbron stängs 29 augusti.

Masthamnsbron stängs när grundläggningen av halvön påbörjas. Bron stängs för biltrafik måndag den 29 augusti 2022 och för fotgängare och cyklister måndag 5 september. Grundläggningen av halvön vid Masthuggskajen påbörjas under augusti. För att möjliggöra det arbetet kommer Masthamnsbron att…

Läs mer

Yttre Järnvågsbron monteras ned och bevaras. Oktober 2021.

Yttre Järnvågsbron – gång- och cykelbron som förbinder Masthuggskajen med Skeppsbron över Rosenlundskanalen – monteras ned med start den 4 oktober 2021. Ambitionen är att den ska renoveras och sedan monteras upp igen i ett nytt läge när halvön är…

Läs mer

P-hus Snipan stänger den 30 september 2021.

För att möjliggöra stadsutvecklingen stängs P-hus Snipan, vid Första Långgatan, den 30 september, och därefter påbörjas inom kort rivningen av parkeringshuset. Snipan rivs i god tid för att tillgängliggöra marken så att den kan tas i anspråk för kommande byggprojekt…

Läs mer

Nordhemsgatan och del av Masthamnsgatan stängs för genomfart.

Från och med måndagen den 6 september 2021 stängs Nordhemsgatan för genomfart. Anledningen är de ledningsarbeten som pågår just nu på Masthamnsgatan och byggnationen av det nya bostadshuset på Nordhemsgatan. Gatan stängs för alla trafikslag tills vidare och trafiken leds…

Läs mer

Webbinarium 22/9: Delningsekonomi som verktyg i stadsutveckling

Vilka förutsättningar krävs för att delningsekonomin ska kunna användas som verktyg för stadsutveckling i den täta och växande innerstaden? Hur kan lokaler delas och hur ges delningsverksamheter plats? Och hur kan kommunal yta utomhus samnyttjas? Sharing City Göteborg, som är…

Läs mer
Back To Top