skip to Main Content
Järnvågsparken – lekplatsen – Vy från ovan
På- och avfartsramper däckas över när ny stadsdelspark skapas på Götatunneln

Götatunnelns på- och avfartsramper ska däckas över i Järntorgsmotet för att skapa plats för områdets nya stadsdelspark, Järnvågsparken.

Arbetet startar i augusti och medför stora trafikomläggningar i området fram till hösten 2025. I den här filmen berättar projektledare från Trafikverket och Göteborgs Stad vad som ska göras, hur du påverkas och hur det blir när allt är klart.

I samband med att ramperna får tak görs också åtgärder för att förbättra luftkvalitén och minska bullret från trafiken runt Järntorgsmotet.  Den trafikbarriär som Götatunnelns ramper upp mot Järntorgsmotet skapar idag kommer byggas bort och det kommer bli lättare för gående och cyklister att ta sig ned mot den nya parken, halvön och vattnet.

Den 3 augusti 2024 stängs avfarten från Götatunneln i Järntorgsmotet och i mitten av augusti stängs även påfarten.  Trafiken till och från Götatunneln kommer att hänvisas via lokalgator och via Fiskhamnsmotet.

Läs mer om trafikomläggningen i bygg- och trafikinfo.

Här kan du läsa mer om Masthuggskajens nya parker.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top