skip to Main Content
Startskott för ett grönare Masthuggskajen

Nu startar trafikkontoret sin första etapp i projekt Masthuggskajen. Så påverkas du av arbetet.

Masthuggskajen är det första projektet som planerats och nu byggs enligt visionen för Älvstaden. Området ska bli en destination i staden dit göteborgare och andra tar sig för att njuta av vattnet, parkerna och ett aktivt gatuliv. Utvecklingen av Masthuggskajen beräknas vara helt klar omkring 2028.

Under byggtiden, kommer trafiken i området att påverkas. Trafikkontorets första etapp, som startar i mitten av maj, innebär förberedande arbeten på Första Långgatan, Masthamnsgatan, Nordhemsgatan, Järnvägsgatan och Emigrantvägen. Även Yttre Järnvägsbron kommer att monteras ned inför byggnationen av den nya halvön. Den första etappen förväntas pågå under hela 2021 och en bit in i 2022.

– Vi kommer att gräva ett fyra meter djupt schakt längs med Järnvägsgatan vid Järntorget i sommar för att lägga ledningar till de nya husen, så arbetet kommer att påverka de som rör sig i området, säger Peter Terrs, projektchef för Masthuggskajen på trafikkontoret.

Här pågår ledningsarbeten under vår/sommar 2021.

Eftersom det i dag är mycket trafik runt Masthuggskajen har projektet arbetat aktivt med att skapa förutsättningar för framkomlighet och hållbart resande under byggtiden. Det innebär bland annat ett tätare samarbete med byggherrarna i området och en digital plattform, Resvana, som boende runt Masthuggskajen har fått tillgång till.

Målet är att alla resenärer ska få plats, både under och efter byggtiden.

– När vi är klara har vi skapat bättre förbindelser till kringliggande stadsdelar, med tydliga och säkra cykelstråk, gator inne i området som är utformade på de gåendes villkor och en mer effektiv kollektivtrafik. Det kommer också finnas gott om cykelparkeringar, lånecyklar och en bil-pool, säger Peter Terrs.

Läs även: Så kan Masthuggskajen se ut 2028

Tillbaka till Nyheter
Back To Top