skip to Main Content
På kajstråket finns plats att promenera, jogga eller slå sig ned för att titta på kajlivet.
Första Långgatan blir en grön stadsgata med stora träd.
Masthuggstorget och Masthuggsparken – en mötesplats för hela Göteborg med plats för marknad, aktivitet och en paus i det gröna.
Järnvågsgatan blir en förlängning av Linnégatan ut mot vattnet med gott om plats för gående och cyklister.
Så kan Masthuggskajen se ut 2028

I dag är stora delar av Masthuggskajen en asfalterad parkeringsyta. Nu bygger vi istället mer stad närmare vattnet. Res in i framtiden genom vår nya film, som skänker lika mycket överblick som förståelse.

Masthuggskajen ska bli grönare med mer plats för människor att mötas och umgås. Vattnet ska komma närmare staden genom en ny halvö och ett kajstråk vid älven. Bättre förbindelser till kringliggande stadsdelar och vattnet ska dessutom göra det lättare att ta sig fram – inte minst till fots, på cykel och med kollektivtrafik.

Sedan 2018 har trafikkontoret, park- och naturförvaltningen och kretslopp och vatten i Göteborgs Stad arbetat med en så kallad genomförandestudie som beskriver hur allmän plats på Masthuggskajen ska byggas, gestaltas och vad kostnaden blir. Nu är studien klar.

– Vår ambition är att utveckla Masthuggskajen till en destination i staden dit göteborgare och andra tar sig för att njuta av vattnet, parkerna och ett aktivt gatuliv, säger Daniel Sjölund, projektledare för genomförandestudien på Trafikkontoret.

Den nya halvön med kajstråk ska kunna ta göteborgare och besökare närmare vattnet. Filmen visar en visualisering över hur det skulle kunna se ut.

Tre av flera fokusområden i byggprojektet Masthuggskajen

  • Från en stadsdel för bilen till en stadsdel för människan: Från att ha varit en stadsdel med stora parkeringsytor och gator för bilen ska Masthuggskajen bli en plats för människor att mötas och trivas. På gatorna och i stadsdelens nya parker ska göras plats för umgänge och aktivitet, inte minst för barn och unga. Läs mer om hur barnen fått vara med och påverka här.
  • Hållbart resande för en levande stad: Göteborgs Stad satsar på cykelparkeringar och cykelpool på kajen. Det byggs säkra och attraktiva cykelbanor utmed Första Långgatan och Emigrantvägen. De större vägarna för bil- och kollektivtrafik kommer att finnas kvar men byggs om för att kollektivtrafiken ska bli mer effektiv.
  • Två nya parker för aktivitet och avkoppling: Den nya stadsdelsparken med namnet Järnvågsparken byggs på överdäckningen av Götatunneln, där det idag är parkeringsplatser. Masthuggsparken kommer att ligga framför Masthuggstorget, som en förlängning av Masthamnsgatan. De båda erbjuder aktiviteter, rekreation, träd och annan grönska. Läs mer om parkerna här.

För att veta mer om Göteborgs Stads genomförandestudie, klicka här.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top