skip to Main Content
Det önskar sig barnen av Masthuggskajen

Undervattentunnlar och luftballonger. Under våren 2020 hölls tre workshops där barnen fick komma med idéer om hur lek- och aktivitetsstråket på Nya långgatan, också känd som Masthamnsgatan, ska se ut. Nu kommer rapporten.

Anna Hydén och Avin Mahammad träffades genom ett arkitekturpedagogiskt nätverk i Göteborg. Flera år senare skulle de tillsammans ta fram ett workshop-koncept i arbetet med Masthuggskajen. De skapade ramarna och tre lågstadieklasser på Lerlyckeskolan, bestående av sju- och åttaåringar, fick tänka högt och fritt.

”Ju tidigare de kommer in i en planeringsprocess, desto större möjlighet har de att påverka” säger arkitekturpedagogen Anna Hydén.
– Vi möjliggjorde för barnen att visa hur vi kan göra staden mer intressant för personer i deras åldersgrupp. En stor del av Göteborgs invånare är ju barn och unga, så det är en demokratifråga i grunden. De ska också kunna använda staden, säger Anna Hydén.

Hon är utbildad barnkulturdesigner och har vana av att sy ihop ett upplägg när det kommer till innehåll, format och material. Efter att ha jobbat mycket med barn och unga, vet hon att det är svårt att förutspå vad slutresultatet blir.
– Det bästa är att komma dit, veta inramningen och sedan följa efter åt vilket håll det rör sig.

Den färska rapporten sammanfattar elevernas arbete i två parallella spår; innehåll i stråket, som berättar vad eleverna vill se och kunna göra där, och stråkets utformning, som samlar övergripande tankar kring helheten, till exempel hur människor rör sig.

Någonting som förvånade Anna Hydén var att många av barnen intresserade sig för höjdskillnader i staden.

– De vill ha utkiksposter, luftballonger, linbanor, kunna klättra på byggnader och gå ner i tunnlar under vattnet för att se vad djuren gör. Det finns ett stort sug efter att utforska staden i olika nivåer och det var lite oväntat, säger hon och fortsätter:

– Det går ju trender i vad lekarna handlar om när man är liten. Jag minns när barnprogrammet Labyrint sändes och alla barn jag träffade vad intresserade av labyrinter. Kanske händer någonting liknande nu.

Under hösten ska pedagogerna ha ett återkopplingsmöte med Trafikkontoret, kulturförvaltningen, stadsdelsförvaltningen och Kretslopp och vatten kring hur rapporten tas hand om. De kommer också att stämma av med barnen för att dubbelkolla att de känner igen sig i rapporten. Den blir nu underlag för fortsatt arbete med gestaltningen av gatan.

I arbetet med de tre workshopsen låg fokus på hur barn och unga själva ser på lek- och aktivitetsstråk. Nu kommer rapporten.

Hur gick workshopsen till?

Under det första workshop-tillfället låg fokus på att berätta om planerna och introducera barnen till begrepp som används i stadsplanering. De jobbade också med flygfoton över området. Med färgglad lera klurade de på hur man bäst aktiverar en plats nära vattnet.

Under det andra tillfället jobbade de i mindre grupper men i stor skala. De rullade ut stora pappersrullar som de fick fylla med innehåll med hjälp av kartong, ballonger och snöre.

Under den tredje workshopen var det tänkt att studenter från HDK-Valand, Högskolan för design och konst, skulle hålla en egen workshop för eleverna men coronaviruset satte planerna ur spel. Genom telefonsamtal kunde ändå studenterna vara med till slut och därefter arbeta parallellt med design och funktion utifrån barnens idéer.

Det önskade sig barnen i Masthuggskajen

Elevernas fem önskningar när det kommer till stråkets utformning:
1, Tydlig uppdelning.
2, Lekfullhet i utformningen.
3, Vill känna att man är i själva staden och uppleva ALLA dess nivåer.
4, Pool, pool, fontän, hav, sjö bubbelpool, pool, simhall, pool med hoppborg, vattenrutschkana, pool.

5, Fart och rörelse men också plats för vila.

Elevernas sex önskningar när det kommer till innehåll i stråket:
1, Aktiviteter så som att klättra, hoppa, snurra, ta fart och balansera.
2, Sport så som fotbollsplan, dansbana och skatepark, där du kan låna utrustning.
3, Lugna platser & grönska med utemöbler, utsmyckning i form av ljusslingor eller skulpturer som går att klättra på samt växtlighet med bland annat picknickgräsmattor.
4, Nivåer. Dels under jorden i form av undervattenrestauranger och undervattenmuseum, dels linbanor och luftballonger.
5, Vatten i form av pooler med havsvatten, vattenrutschbanor, roddbåtar som går att låna eller flytande hinderbanor.

6, Infrastruktur där det finns färgglad markbeläggning, till exempel övergångsställen i regnbågens färger, eller ”hus man får göra vad man vill i”.

Källa: Rapporten ”Dialog om Lek- och Aktivitetsstråk längs Masthamnsgatan 2020” av arkitektur- och designpedagogerna i projektet: Anna Hydén och Avin Mahammad. 
Tillbaka till Nyheter
Back To Top