skip to Main Content
En bild med en grön markering där en park ska ligga.
Nu har två nya parker fått sina namn

Gestaltningen av Masthuggskajen blir allt mer tydlig. En nyhet är att två nya parker, på sammanlagt 9000 kvadratmeter, nu har fått sina namn. Med aktivitetsytor och sköna sittplatser och grönska ska Järnvågsparken och Masthuggsparken locka besökare från hela stan.

– Att parkerna nu har fått sina namn befäster ytterligare att det kommer bli två nya parker i ett område som inte har några parker idag. De börjar byggas tidigast om fyra år men att de redan nu har namn gör dem tydligare när vi berättar om när, var och hur de ska byggas, säger Johanna Axelsson, projektledare, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Planerna är tydliga. Järnvågsparken, som förväntas vara klar 2026, är belägen ovanpå Götatunneln och sträcker sig fram till Lagerhuset. Parken kommer att klassificeras som en stadsdelspark och kommer bli ungefär 7 000 kvadratmeter stor.

Masthuggsparken är belägen vid nuvarande Kommersen och blir en förlängning av Masthuggstorget med en grön karaktär. Parken går under klassificeringen bostadsnära park och blir ungefär 2 000 kvadratmeter till ytan.

Många olika målgrupper ska lockas till båda parkerna. De är byggda för att vara multifunktionella, men har olika karaktärer. Den större Järnvågsparken kommer ha ytor med lekredskap och en stor terrass som är utformad som en läktare. Det kommer även finnas större gräsytor och träd för lek och vila. Masthuggsparken är mer som ett rebelliskt småsyskon, med mindre direktiv för vad den ska vara eller inte vara. Den ska bli öppen, med sköna sittplatser, träd och grönska där besökarna kan njuta av solen. 


Johanna Axelsson, Göteborgs stad

Så hur fick de sina namn? Johanna Axelsson på Göteborgs Stad berättar att det var så enkelt som att hennes arbetsnamn blev permanenta. Det kan låta fantasilöst att döpa parker efter platserna som omger dem, men det finns också fördelar.
– Det är bra med ett namn som kopplar till den geografiska platsen för det är lätt att relatera till en ungefärlig geografisk punkt. Hade parkerna till exempelvis fått namn efter personer eller annat som inte kopplar till geografin så hade det varit svårare att relatera till var de ligger. Dessutom lyfter namnen fram platsernas historia, till exempel stadens järnvåg som flyttades från den plats som idag är Brunnsparken och till Järntorget 1785, säger Johanna Axelsson.

Motiveringen från namnberedningen lyder:

Området har flera olika historiska lager och bland de äldsta hör den tidiga järnvågsverksamheten på platsen ungefär intill Lagerhuset. Därför bedöms namnet Järnvågsparken som lämpligt. Masthamnsparken föreslås justeras till Masthuggsparken. Dels på grund av att det historiskt funnits en hamn med samma namn även längre i norr vid Stora Hamnkanalen. Dels på grund av att parken ligger nära Masthuggstorget som är ett etablerat namn i området.

 

Tillbaka till Nyheter
Back To Top