skip to Main Content
Visionsbild över grön park med träd, parkbänkar med människor och hus i bakgrunden.

Nu markanvisas byggrätt för kultur och kontor i bästa läge

Nu markanvisar Älvstranden Utveckling AB en av de tre sista byggrätterna inom detaljplanen för Masthuggskajen. Byggrätten, en kontorsfastighet om 2 400 kvm BTA, är belägen i områdets västra del i förlängningen av Masthuggstorget, mot Göta älv. Byggrätten G5 är avsedd…

Läs mer
Fyra personer i skyddskläder håller i varsin spade.

Spaden har satts i marken för kvarteret The Parkside

I går var ett historiskt ögonblick på Masthuggskajen i Göteborg, då det officiella första spadtaget togs för Elof Hansson Fastigheters och Riksbyggens samarbetsprojekt. Detta är första steget mot att forma en stad i miniatyr – ett kvarter där bostäder, kommersiella…

Läs mer
Människor som rör sig i en stadsmiljö.

Om fyra år kan du ta färjan från Masthuggskajens halvö

Efter ett beslut i kommunfullmäktige på torsdagen står det nu klart att det kommer att byggas ett färjeläge på Masthuggskajens nya halvö. Avståndet mellan Järntorget och det nya färjeläget är så kort som en promenad på sex minuter. Förutom bättre…

Läs mer
Visionsbild av Masthuggskajen.

Götatunnelns ramper däckas över för att göra plats åt Järnvågsparken

Till sommaren startar överdäckningen av Götatunnelns av- och påfartsramper i Järntorgsmotet för att skapa plats för områdets nya stadsdelspark, Järnvågsparken. I samband med det byggs också ett så kallat avluftningstorn som tillsammans med överdäckningen kommer förbättra luftkvaliteten och minska bullret…

Läs mer
Två personer sitter vid ett bord.

Folkteatern och Folkets Hus överens: nytt avtal påskrivet

Efter lång förhandling med mål att hitta en lösning har Folkets Hus och Folkteatern nått ett nytt avtal på tio år. Glädjande och viktigt, anser Lotta Lekvall, vd för Folkteatern och Johannes Öhrvik, fastighetschef Folkets Hus. – För teatern betyder…

Läs mer
Masthamnsgatan – Östra delen

Nu blir Masthamnsgatan en lekfull gata för gående

Nu startar bygget av lek- och aktivitetsstråket på Göteborgs färskaste långgata, nämligen Masthamnsgatan. Här skapas en lekfull miljö med möbler, konst och planteringar, som påminner om Göteborgs "sommargågator". Utformningen av ännu en långgata pågår för fullt. Idag står flera av…

Läs mer

Nu rullar den första ellastbilen på Masthuggskajen

Som en del i arbetet med att minska miljöpåverkan i byggprojektet, har nu den första ellastbilen tagits i drift på Masthuggskajen. – Vi som arbetar i kommunen har ett stort ansvar att få ned utsläppen, men också mandat att fatta…

Läs mer

Nu öppnar Masthuggstorgets nya spårvagnshållplats

Första Långgatan byggs om till en grön och livlig stadsgata, med breda trottoarer, kvarter med verksamheter i bottenvåningarna och en helt ny park. Först ut att färdigställas är Masthuggstorgets nya hållplats som ska binda ihop den nya parken med torget…

Läs mer
Back To Top