skip to Main Content

Kommersen

Ett nytt kapitel för Kommersen

Kommersen har länge varit en mötesplats för människor med olika bakgrund. I byggnaden har Kommersen Loppmarknad haft sin verksamhet och utvändigt har det varit en levande och tillåtande yta för gatukonst.

Byggnaden som var i väldigt dåligt skick revs i juni 2022 och kommer så småningom att ge plats åt nya Masthuggsparken. Kommersen Loppmarknad planerar att öppna i nya lokaler på Lindholmen.

Den nya Masthuggsparken kommer att bli en plats för rekreation, men också fungera som ett vattenmagasin och kunna ta hand om överskott av regnvatten, då den ligger på den lägsta punkten i området.

Målet är att den sociala funktion som Kommersen har haft ska finnas på Masthuggskajen även i framtiden. Att skapa en variation av hyresnivåer och hyreskontrakt är viktigt för att fler verksamheter med begränsad ekonomi och andra syften än rent kommersiella ska kunna ta plats i området. Det finns ingen lösning framme ännu, men arbete pågår inom den samverkansgrupp som består av de fastighetsägare som utvecklar området.

Nyheter

Nu rivs trotjänaren Kommersen

Huset Kommersen lämnar nu plats åt gröna Masthuggsparken, som ska både ta hand om regnvattnet och fungera som en samlingsplats. Den 17 juni 2022 påbörjades rivningen av huset Kommersen, som ligger på parkeringsytorna mellan Första Långgatan och Masthamnsgatan. Huset är…

Se hela artikeln

Bildspel: Färgglatt när Kommersen anordnade avskedsfest

Årets valborgsmässoafton bjöd på en alldeles särskild fest. Nätverket Pieces of Gbg arrangerade ett graff-jam med stöd av konsortiet i Masthuggskajen, där stadens graffitikonstnärer fick möjlighet att måla på byggnaden en sista gång. Samtidigt arrangerade Kommersen Loppmarknad bakluckeloppis på parkeringen…

Se hela artikeln

Gatukonstnären Ollio har målat på Kommersen sedan 2004

Kommersen har utvändigt varit en plats för gatukonst i ständig förändring. Ollio, eller Jonathan Josefsson som han egentligen heter, har varit med från början och tackar debatten kring graffiti för den kulturella spänning som skapas. Hur blev Kommersen en plats…

Se hela artikeln

Överlevaren Kommersen – från trävaruindustri till loppmarknad

Kommersen har gått från att vara ett hus för trävaruindustrin till att bli Kommersen Loppmarknad med hela Göteborg. Snart rivs huset på grund av dess dåliga skick och ersätts med en grön park. Här är den 120 år långa bildhistorien…

Se hela artikeln

Kommersen ersätts med Masthuggsparken

I vår rivs Kommersen och ersätts med en grön oas. Den cirka 2 000 kvadratmeter stora Masthuggsparken blir en plats med sköna sittplatser och ytor för lek och picknick – men får också en viktig funktion när det kommer till…

Se hela artikeln

Kommersen rivs – och kan återuppstå på Hisingen

Den graffitiklädda byggnaden Kommersen har länge varit en mötesplats för människor från alla samhällsgrupper. I vår rivs huset, på grund av dess dåliga skick, och ersätts med en grön park, som både ska ta hand om regnvatten och fylla funktionen…

Se hela artikeln
Back To Top