skip to Main Content
Idéutbyten, snabba avstämningar och fokus – därför behövs kontoret

Pandemin har förflyttat arbetslivet till hemmet men forskare är överens: vi behöver ses. Varför behövs kontoret? Och vad krävs för att vi ska återvända dit?

Sedan restriktionerna om hemmajobb satte arbetslivet ur spel för ett och ett halvt år sedan, spenderar många dagarna på hemmakontoret. Samtidigt byggs totalt 6 000 nya kontorsplatser på Masthuggskajen. Först ut är Våghuset, Brick Studios och Stuveriet på Masthamnsgatan, eller Nya Långgatan som vi gärna kallar den, som är nästintill färdiga.

Är det klokt att bygga kontor i en tid då arbetslivet förskjutits till köksborden? Ja, om vi ser till viss forskning. För även om det finns fördelar med att jobba hemifrån – en ökad balans mellan fritid och arbetsliv, att kunna arbeta ostört eller för en arbetsgivare på annan ort – är kontoret den plats som erbjuder en nödvändig social interaktion.

Aram Seddigh är doktor i arbets- och organisationspsykologi med fokus på kontor och arbetssätt. Han jobbar i dag som arbetsplatsstrateg och förändringsledare.
– På kontoret finns plats för spontan dialog och idéutbyten. Sen har vi den sociala biten, förstås. De informella mötena och det som händer vid kaffeapparaten ökar trivseln. I ett kontorslandskap kan du också ställa de enkla frågorna och ha små avstämningar, som du inte vill ta via mejl, säger han.

Vi går miste om detta på hemmakontoret. Vad leder det till i förlängningen?

– Här kan det finnas negativa aspekter för både individen men också organisationen om man inte stöttar upp med digitala och organisatoriska strukturer. Lojaliteten till organisationen kan exempelvis sjunka. Medarbetarens känsla av social isolering kan också öka och i det kan hon eller han uppleva högre krav på sig själv, och därmed må sämre.

Stämmer det att fikarummet är livets viktigaste rum?

– Den sociala gemenskapen är absolut viktig men fikarummet är inte vad som kommer att locka folk till kontoret efter pandemin, tror jag. Om man tar sig till kontoret, behöver organisationen stötta fokusarbete för att människor inte ska uppleva att tiden mellan möten går till spillo, säger Aram Seddigh.

Aram Seddigh är doktor i arbets- och organisationspsykologi. Foto: Eva Dalin.

I den färska studien ”Kontor och arbetssätt efter pandemin” gjord av WeOffice har 1133 personer från åtta organisationer fått svara på frågor kring var och hur de vill jobba. Studien visar att viljan att jobba från kontoret eller hemifrån är starkt hopkopplad med hur balansen mellan arbete och fritid kan se ut, och hur väl du faktiskt kan utföra ditt jobb.

– Vi har krav på oss i arbetet. Om inte kontoret erbjuder goda förutsättningar för olika typer av arbetsuppgifter sjunker incitamenten att vistas där. Här är både sociala ytor och ytor för individuellt arbete viktigt. Men sociala ytor ensamt ökar inte attraktionskraften i att vistas på kontoret, helheten gör det.

Om jag säger framtidens arbetsplats, vad säger du då?

– Inom en femårsperiod kommer flexibiliteten fortsätta att öka och våra processer ska fortsätta att bli mer digitala. Pandemin har snabbspolat den trenden. Men kontoret kommer fortfarande att användas av anledningar jag redan nämnt. Och förhoppningsvis erbjuda goda förutsättningar för individen och samarbetet, säger Aram Seddigh.

Kontorshusen Brick Studios och Våghuset vävs samman genom en gemensam takterrass.

Om kontoren på Masthuggskajen

Kontorshusen på Masthuggskajen erbjuder en rad olika kontorslösningar. NCC:s Våghuset och Brick Studios på Masthamnsgatan, som öppnar 2022, vävs till exempel samman tack vare en gemensam takterrass. Grundidén är att delad kunskap ger större kunskap. I husen finns flexibla planlösningar, som uppmuntrar till gemenskap, kreativitet och kunskapsutbyte hyresgästerna emellan.

Även Stena Fastigheters Stuveriet, också på Masthamnsgatan, erbjuder möjlighet att inspireras över företagsgränserna. Här finns plats för både det stora och lilla företaget. Samtidigt bestämmer varje hyresgäst själv hur mycket de vill delta i de gemensamma mötesplatserna.

I kontorsprojektet Global Business Gate, som ska byggas på halvön, skapas ett kluster för företag inriktade på internationell handel och affärer. Global Business Gate byggs av Elof Hansson Fastigheter och Alecta.

Läs även:
Från revision till sallad – sex nya hyresgäster klara för Våghuset och Brick Studios
BatteryLoop tar plats i Stuveriet
Gym och pizza i Brick Studios på Nya Långgatan

Tillbaka till Berättelser
Back To Top