skip to Main Content
Hotell Draken på Järntorget är Masthuggskajens högsta byggnad med 33 våningar.
Höghus del 2: Vad har höga hus för positiv inverkan på staden?

SERIE: Göteborgs skyline förändras. I denna serie går vi till botten med hur höghusen växte fram, varför de är nödvändiga och hur höga de blir i området Masthuggskajen

Höghus är tydliga och karaktärsskapande inslag som är avgörande för stadens silhuett. Men varför bygger vi höga hus år 2021? Vad har de för positiv inverkan på staden?

Inom staden finns ”Stadens silhuett” – en övergripande och generell vägledning som anger inriktningen för hur Göteborgs Stad ser på märkesbyggnader och höga hus med stor påverkan på just stadens silhuett. Syftet är bland annat att kunna ge stadsbyggnadskontorets handläggare tydligt stöd inför bedömning av förfrågningar och avstyra omöjliga eller mindre bra förslag i ett tidigt skede. Men varför bygger vi höga hus?

– Det finns många skäl. De är inte alltid ekonomiska eller tekniska, utan det kan handla om att man vill synas eller uttrycka sig, säger Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö.

Förtätning är nödvändigt, menar stadsarkitekt Björn Siesjö. Foto: Viktor Synnerdahl.

Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste tolv åren. Det är lika mycket som hela Kungsbacka kommun. I en stad med ambition att förtäta och skapa en levande innerstad är det nödvändigt att bygga på höjden för att skapa plats för fler människor att bo, arbeta och besöka området.

– Om vi tittar på den historiska staden, så bodde det fyra gånger så fler människor per kvadratmeter i stadsdelarna runt Järntorget. I landshövdingehusen i Majorna bodde det tre gånger så många människor jämfört med i dag. Det är bra att förtäta i området runt Järntorget. Om vi inte gör det blir staden för gles och det påverkar möjligheten att erbjuda bra service och kollektivtrafik, till exempel, säger Björn Siesjö.

Höghus har en rad positiva effekter på staden. I rätt situationer kan de till exempel bidra till ett tryggt och levande stadsliv, visar studier. En kombinerad byggnadsstruktur i städer är det bästa för ett lyckat stadsliv.

På Hotell Drakens två översta våningar kommer du att hitta en skybar och en restaurang.

Björn Siesjö nämner Karlatornet på Hisingen som ett exempel på en byggnad som smittar av sig på närområdet.

– Byggnaden levererar någon sorts framtidstro och visar att man tror på områdets utveckling. Det gagnar hela stadsdelen och centrala Hisingen, säger han.

Någonting som är avgörande i att integrera höghusen med resten av staden, är att koppla höghusen till gatorna. Det går att göra genom att ha butiker i bottenvåningarna på höghuset och restauranger på den högsta våningen. Det är viktigt att byggnaden inte utesluts från den övriga staden.

Masthuggskajen tar, på ett unikt sätt, ett helhetsgrepp om alla bottenvåningar i området och utvecklar innehållet gemensamt. Samverkansgruppen ”Levande gatuplan” jobbar för att hitta en kontrastrik och attraktiv mix av verksamheter som skapar ett innehåll som tillgodoser olika intressen och behov. Läs mer om deras arbete här.

FAKTA: Fem anledningar till att bygga höga hus

  • För att uppnå större täthet.
  • För att skapa ikoner och identitetsbyggnader.
  • För att bilda landmärken.
  • För att manifestera.
  • För att bidra till stadsbilden.

Läs även:
Del 1: Ett högre Göteborg växer fram
Del 3: Från högst till lägst på Masthuggskajen som publiceras den 28 oktober.

Tillbaka till Berättelser
Back To Top