skip to Main Content
Halvön del 3: ”Platsen på kajen intill vattnet är helt unik”

ARTIKELSERIE: Vid Masthuggskajen ska en två hektar stor halvö byggas för att ge plats åt bostäder, kontor, restauranger, caféer och ett levande kajstråk. I denna artikelserie lyfter vi tankarna bakom initiativet.

På halvön byggs både bostadskvarter och kontorshus. Hur känns det för aktörerna att skapa nya historia och vad har halvön för betydelse för området Masthuggskajen?

Göteborg växer närmare vattnet. På den halvö som byggs i höjd med Lagerhuset, kommer flera nya bostadskvarter, kontor och kommersiella ytor att utvecklas. Nya Järnvågsparken, som byggs på Götatunnelns tak, kommer att skapa ett naturligt flöde till ön. Halvön hjälper till med att förverkliga ett av de stora målen i projekt Masthuggskajen, nämligen att binda ihop staden.

Stena Fastigheter och Riksbyggen står bakom det nya bostadsområdet på halvön, medan Elof Hansson Fastigheter tillsammans med Alecta Fastigheter bygger kontorshusen Global Business Gate. Det kommer att bli både bostads- och hyresrätter samt lokaler för verksamheter, så som restauranger och butiker. Byggnaderna får en varierande höjd på mellan fem till elva våningar. Inflyttning är planerad till 2025.

Storslaget bostadskvarter med unikt läge

Stena Fastigheter har en lång tradition av att verka i område och har en central roll när området utvecklas.

Det känns fantastiskt roligt att vi tar ett stort kliv framåt i utvecklingen av Masthuggskajen. Halvön kommer att addera mycket positivt till både Masthuggskajen, men också hela staden. Platsen på kajen intill vattnet är helt unik och våra kvarter erbjuder ett storslaget boende och kontor med fantastisk utsikt över hamnen och vattnet. Göteborgarna kommer att få ett nytt vattennära läge på kajen med restauranger, caféer och härliga mötesplatser i ett av stadens mesta attraktiva lägen, säger Agneta Kores, vd för Stena Fastigheter Göteborg.

Stena Fastigheter.

Byggherrarna har valt att samverka med arkitektbyrån FOJAB, som fått vara med i utvecklingen av de nya kvarteren. I sitt förslag har de tagit fasta på kvarterets unika läge. I gestaltningen av terrasserna och innergården har inspirationen kommit från skärgården.

– Vi på Riksbyggen har tillsammans med arkitekterna på Fojab kommit väldigt långt i projekteringen och utformningen av vårt kvarter på halvön. Stor omsorg har lagts på utformningen av de 71 bostadsrätterna. Just nu arbetar vi intensivt med utformning av källarvåningar och de lokaler som kommer finnas i gatuplan, så att restauranger och butiker får så bra förutsättningar som möjligt. Vi lägger även stor omsorg på utformning av innergård och utemiljö på omkringliggande kajstråk i samspel med staden. Det är ett väldigt inspirerande projekt, där ett fantastiskt läge i staden skapas på helt ny mark, mitt ut i Göta älv och samtidigt i hjärtat av Göteborg, säger Björn Bergsten, projektutvecklare på Riksbyggen.

Riksbyggen och Stena Fastigheter.

Kontorshus som stärker Göteborg som internationell handelsstad

Tillsammans med Alecta Fastigheter bygger Elof Hansson Fastigheter kontorshusen Global Business Gate, som syftar till att försäkra Göteborgs ställning som internationell handelsstad. Här skapas en gränsöverskridande innovativ samlings- och mötesplats för handelsanknutna verksamheter. Projektet är ett bidrag till Göteborgs 400-årsjubileum.

– Det känns riktigt bra att nu äntligen få komma igång och gå från planering till byggnation. Att få vara delaktig i detta unika projekt, att bygga en ny halvö, är mycket spännande. Det är också ett stort kliv framåt för genomförandet av vårt kontorsprojekt Global Business Gate som ska ta plats på halvön och stå färdigt från och med 2025, säger Lennart Hedström, vd för Elof Hansson Fastigheter.

Kontorshusen Global Business Gate sett från Rosenlund.

Läs även:
Del 1: Varför bygger vi en halvö i Göta älv?
Del 2: Hur bygger vi en konstgjord halvö?

Tillbaka till Berättelser
Back To Top