skip to Main Content
Guide: Så pratar du halvö-iska

Påla, muddra, sponta och schakta. Låter det som grekiska i dina öron? Bara lugn. Vi har skapat ett halvö-lexikon som hjälper dig att hänga med i tugget.

BIM – Förkortning av Byggnadsinformationsmodellering. BIM innebär att man tar fram en virtuell prototyp i 3D under byggprocessen.

Bubbelridå – En bubbelridå bildas genom att komprimerad luft pressas ut ur en perforerad ledning längs botten kring platsen för pålningsarbete. Bubblorna har en dämpande effekt på ljudutbredningen av pålningsljudet.

Bubbelgardin – En bubbelgardin är till för att hålla sediment på rätt sida av byggropen vid muddring.

Grumlingsspont – Stödkonstruktion mot älven som avgränsar hela ytan och skyddar sedimentetet att komma ut i älven under arbetets gång.

L-stöd – L-formade betongelement som i detta fall levereras från en fabrik i Swinouiscie, Polen. Stöden förs ned i vattnet och utgör kajkonstruktionen. På halvön är de totalt 32 stycken.

Ute på bygget talar alla flytande halvö-iska.

Marklov – Marklov är ett skriftligt tillstånd som behövs vid schaktning eller fyllning, om det ändrar markens höjdläge.

Muddra – Innebär att man schaktar under vatten. Sedimentet som i detta fall är förorenat avlägsnas för att sedan behandlas och omhändertas på land.

Pråm – En pråm är ett lastfartyg som används för olika ändamål. I detta fall för att lasta pålar men också en container där sediment vid schaktning kan dumpas.

Påla – Vid pålning slås pålar av trä, stål eller betong med en pålkran i marken, till ett fast underlag (till exempel till berg). På detta vis erhålls en stabil undergrund för ett fundament och för en framtida byggnad.

Sedan vattennivån sjönk sticker pålarna upp.

Påldäck – Påldäck består av pålar och bottenplatta, som stabiliserar undergrunden.

Sediment – Sediment kallas material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs- och sjöbottnar.

Schakta – Vid schaktning formar du marken genom att gräva upp och föra bort en del av jorden. Det är väsentligt för att få fram en plan yta som det sedan går att bygga på.

Sponta – En spont är en stödkonstruktion som på Masthuggskajen vibreras ner i marken. Sponten används för att säkra mark och byggnader från ras i samband med intilliggande schaktningsarbeten.

Läs även:
Byggkoncernen bakom halvön: ”Det finns vana och erfarenhet”
Halvön del 2: Hur bygger vi en halvö?

Tillbaka till Nyheter
Back To Top