skip to Main Content
Byggkoncernen bakom halvön: ”Det finns vana och erfarenhet”

Nu syns konturerna av halvön i Göta älv. Hur hanterar danska Aarsleff det faktum att Göteborg är byggt på lera? Vi pratade med Lars Gustafsson och Viktor Bergsten – som är väl medvetna om att Göteborg rör på sig.

Nu kan göteborgaren se hur idéerna om den konstgjorda halvön i Göta älv realiseras. Halvön blir 200 meter bred och sträcker sig 100 meter ut i vattnet. Ytan är två hektar stor, vilket motsvarar fyra fotbollsplaner. Vid pålning i älven finns risk för att jordmassan trängs undan och flyttas mot befintliga byggnader. Aarsleff har god vana av att jobba i liknande miljöer.
– Vi vet att det kommer att röra på sig när vi bygger. Så är det med all byggnation i Göteborg, man måste ha åtgärder med i beräkningen, säger Lars Gustafsson, vd i Aarsleff-koncernen.

Hur löser ni det?
– Förenklat sagt så kör vi ner ett rör, tar upp leran och sätter ner en påle. Vi använder ihåliga stålpålar istället för betongpålar i de mest riskfyllda områdena. Lägsta punkten är 100 meter ner. För att minimera ytrörelser tar vi upp leran nere på 20 till 25 meters djup, säger Viktor Bergsten, affärschef.

På botten av Göta älv finns gifter från den gamla varvsindustrin i Göteborg. Hur hanterar ni dem?
– Det finns provtagningar sedan tidigare och vi har också gjort kompletterande prover för att se hur djupt gifterna ligger. Vi jobbar nära geo-tekniker som beräknar åt oss och mäter kontinuerligt, säger Viktor Bergsten.

Finns det risk för att man sprider gifterna i älven?
– Grumlingsspontens syfte är att hålla leran på plats på området. Det fungerar som ett badkar. Om massorna där är giftiga, så stannar de i alla fall kvar på samma ställe som de legat på tidigare, säger Lars Gustafsson.
– Någonting positivt är att leran är tät och inte släpper igenom så mycket. Om du tar upp den översta metern så har du i regel fått med dig gifterna, säger Viktor Bergsten.

Vad gör ni med massorna som ni tar upp?
– Det beror på vad proverna visar. Om massan är giftig hamnar den på en särskild mottagning. Giftiga massor är ett känt problem och det är man noggrann med. Om massan är mindre giftig går den till fyllnad i vägbyggnad, golfbanor eller liknande, säger Lars Gustafsson.

Avslutningsvis, hur känns det att ta sig an detta projekt?
– Jättekul, säger Viktor Bergesten.
– Vi har vana och erfarenhet, har både byggt halvöar i Köpenhamn och stått bakom ombyggnationer av hamnar runtom i Sverige som liknar detta projekt. Just marina projekt är lite av vår specialitet, säger Lars Gustafsson.

Blickar ut över konturerna av den konstgjorda halvön i Göta älv.

Aarsleffs tidigare projekt som liknar halvön på Masthuggskajen

  • Värtahamnen i Stockholm (färdigt 2016): Aarsleff uppförde en ny hamn på 85 000 kvadratmeter i hamnbassängen medan de gamla hamnområdena gjordes om till nytt stadsområde. Värtahamnen är Stockholms största hamn.
  • Färjenäs Kaj Göteborg (färdigt 2017): Projektet omfattade rivning av befintlig träbygga och etablering av en 75 meter lång kaj i Göta älv.
  • Ystads Hamn (färdigt 2022): Aarsleff etablerade två nya färjelägen. Projektet utfördes som en del av en större hamnutbyggnad.
Tillbaka till Nyheter
Back To Top