skip to Main Content
Unesco utnämner Göteborg till litteraturstad

Göteborg har antagits till Unescos nätverk för kreativa städer inom området litteratur. Staden blir Sveriges tredje i nätverket.
– Jag känner stolthet och en härlig pirrig lycka i magen, säger Olav Fumarola Unsgaard på Göteborgs Litteraturhus.

Göteborg får den prestigefyllda utnämningen City of Literature. Litteraturstäderna i nätverket samarbetar för att utveckla nya sätt att främja läsning, stärka litteraturen som konstnärligt uttryck och kreativ näring. Sedan 2004 har 39 städer i världen utsetts till officiella litteraturstäder och nu hör Göteborg till skaran.
– Att på riktigt få påbörja ett nära samarbete med resten av städerna i nätverket är det verkligt unika i detta. Vi har bara börjat, säger Olav Fumarola Unsgaard, programansvarig på Göteborgs Litteraturhus, stationerat i Lagerhuset mitt i stadsdelen Masthuggskajen.

Olav Fumarola Unsgaard.

Initiativet till ansökan togs formellt i januari 2019 och ansökan lämnades in i slutet av juni tidigare i år. Syftet var och är att låta det starka arbete som pågår på litteraturens område i Göteborg och Västra Götaland bli en strategisk faktor för hållbar stadsutveckling. Man vill också fördjupa samverkan mellan litteraturfältets olika grenar i detta syfte och få ett internationellt utbyte.
– Just nu handlar det om att bygga strukturer, skapa arbetsgrupper och skriva handlingsplaner. Att förvalta det förtroende Unesco har gett oss. Vi som medlemmar i projektgruppen har ett ansvar gentemot stadens invånare. Redan nästa år kommer det att börja hända saker. Alla detaljer är inte på plats ännu men vi lovar att berätta mer inom kort, säger en hemlighetsfull Olav Fumarola Unsgaard.

Lagerhuset är på många vis en nod för Göteborgs litteraturscen. Här har det bland annat anordnats en bokmarknad tidigare i år och fönsterpoesi.

Som vi skrivit om tidigare, stöttade Masthuggskajens konsortium Göteborgs Stads ansökan om att bli en av Unescos litteraturstäder. I ett stödbrev från i maj, undertecknat av alla parter, beskrevs området Masthuggskajen som en kulturnod värd att bevara.

Fotnot: Två svenska städer är medlemmar i nätverket sedan tidigare. Östersund blev Sveriges första kreativa stad år 2010 och arbetar med gastronomi. Norrköping blev medlem i nätverket år 2017 och har sitt fokus på musik.

Vill du veta mer? Läs allt om utmärkelsen här.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top