skip to Main Content
Masthuggskajen stöttar Göteborg som litteraturstad

Konsortiet stöttar Göteborgs Stads ansökan om att bli en av Unescos litteraturstäder. I ett stödbrev, undertecknat av alla parter, beskrivs området Masthuggskajen som en kulturnod värd att bevara och utveckla.

För att befästa Göteborg som litteraturstad har flera aktörer arbetat på en ansökan för att göra staden till en av Unescos litteraturstäder. En stad som ingår i Unescos nätverk för kreativa städer förbinder sig att bedriva ett långsiktigt och hållbart arbete med nätverket.

Syftet med ansökan är att låta det starka arbete som pågår på litteraturens område i Göteborg och Västra Götaland bli en strategisk faktor för hållbar stadsutveckling och att fördjupa samverkan mellan litteraturfältets olika grenar i detta syfte. Syftet är också ett aktivt internationellt utbyte.

Nu visar konsortiet som bygger området Masthuggskajen sitt stöd för ansökan. I ett öppet stödbrev, undertecknat av alla parter, erkänner konsortiet området som en kulturnod. En ambitionen inom Masthuggskajen är att utveckla och stärka det kulturella livet genom att skapa ny plats för kultur, där befintliga verksamheter får samexistera med nya.

Ansökan om att bli en av Unescos litteraturstäder ska lämnas in i slutet av juni och svaret beräknas komma vid månadsskiftet oktober/november 2021. Om svaret blir positivt, inleds arbetet med att genomföra en första fyraårig handlingsplan för 2022 till 2025. Göteborg förbinder sig då att dela de mål som nätverket står för. 

Läs mer om Göteborgs ansökan här och läs Masthuggskajens Letter of support här (sida 10).

Tre mål för Unescos Creative Cities Network

Att utveckla platser för kreativitet och innovation och förbättra villkoren för verksamma inom kultursektorn.

Att förbättra möjligheterna att få tillgång till och att kunna delta i kulturlivet, särskilt för marginaliserade och sårbara grupper och personer

Att göra kultur och kreativitet till självklara delar av strategier och planer för hållbar stadsutveckling.

Om initiativet

Initiativet till ansökan togs formellt i januari 2019 av Bokmässan i Göteborg, Författarcentrum Väst, Göteborgs Litteraturhus, Svenska PEN, Poesiwerken och Politisk Poesifestival, genom en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen. Sedan dess har ytterligare aktörer slutit upp kring ärendet, så som HDK-Valand vid Göteborgs universitet och Sveriges Författarförbund.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top