skip to Main Content
DEL 3 – Om levande gatuplan: ”Vi värdesätter platsens befintliga kulturliv”

ARTIKELSERIE: På Masthuggskajen byggs hotell, bostads- och kontorshus. I denna artikelserie förklarar vi hur vi skapar liv i bottenvåningarna och varför det är viktigt. Det här är tredje och sista delen.

På ett unikt sätt tar Masthuggskajen ett helhetsgrepp om alla bottenvåningar i området och utvecklar innehållet gemensamt. Men vad önskar aktörerna egentligen ge de göteborgare som lever, verkar och rör sig i området?

För att Masthuggskajen ska bli en stimulerande kontrastrik plats med tillåtande vardagskultur, behöver vi fylla huskropparna med liv. För att försäkra sig om att det blir en mix som tillgodoser olika intressen och behov, har samverkansgruppen ”Levande gatuplan” tillsatts. Den består av en representant från varje aktör och tillsammans har de tagit fram en så kallad masterplan, vilken är en viljeriktning för utvecklingen av området och visar på olika verksamhetskategorier.

Men hur tas den tillvara av aktörerna? Och vad kommer göteborgaren som rör sig i området faktiskt få uppleva i Masthuggskajens gatuplan? Vi frågade aktörerna.

Kontorshuset Stuveriet på Masthamnsgatan innehåller moderna kontor, ett orangeri på 14:e våningen och takterrass. Inflyttning sker 2022.

Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg:

Masthuggskajen har varit vårt hem i över 50 år, och här finns vårt hjärta. Nu när kajen blir alla göteborgares skrivs ny historia och det ställer krav. Därför arbetar vi på Stena Fastigheter aktivt med att skapa hållbara kvarter och fylla bottenvåningarna med det utbud som gör att Masthuggskajen blir en kreativ och kulturell plats som sjuder av liv dygnet runt. I kontorshuset Stuveriet på Masthamnsgatan gör vi plats för en bistro i bottenplan – öppen för de som jobbar i huset och alla andra. På den nya halvön bygger vi två nya kvarter precis intill vattnet. Förutom bostäderna kommer det att finnas shopping, restauranger, plats för kulturliv och ställen att mötas på. För att skapa en bra helhet på Masthuggskajen behöver alla aktörer jobba tillsammans för att få en bra mix. Där är konsortiets gemensamma masterplan, Levande gatuplan en bra guide”

Våghuset byggs på Masthamnsgatan och är tillsammans med NCC:s projekt Brick Studios det första kontorshuset i den nya stadsdelen.

Johanna Hult Rentsch, regionchef, NCC Property Development:

“På NCC lägger vi stort fokus och energi för att hitta rätt aktörer som kommer att ta plats i våra lokaler i gatuplan. Vår ambition har hela tiden varit att de aktörer som vi tecknar hyresavtal med ska passa väl in i områdets befintliga utbud samtidigt som vi gärna ser att de kompletterar och tillför något nytt. Vi är väldigt glada över de aktörer som vi tecknat avtal med i våra hus Brick Studios och Våghuset på Masthamnsgatan, eller ”Nya Långgatan”, som vi brukar kalla gatan numera. Det blir en omväxlande och fin mix bestående av en napolitansk pizzarestaurang, poké bowls, ett klassiskt café och bageri, ett gym, en salladsbar och inom kort kommer vi kunna kommunicera ytterligare spännande koncept. Den masterplan som konsortiet gemensamt tagit fram i ”Levande gatuplan”-gruppen har varit en viktig guide för oss i detta arbete.”

Brf Sydney är det första av Riksbyggens flera kvarter, namngivna efter hamnstäder, som ska ta plats vid Masthuggskajen år 2024.

Nanette Cronemyr, projektledare nyproduktion Bostad, Riksbyggen:

”Riksbyggen bygger bostadsrätter i flera kvarter i Masthuggskajen, från Första långgatan och bort till den nya halvön, med visionen om ett levande samspel mellan människorna på gatorna och i byggnaderna. Vi ser stor potential i den masterplan som tagits fram i konsortiet, där en gemensam målsättning tillslut ska resultera i en plats som framkallar positiva känslor och där människor väljer att spendera sin tid. På Riksbyggen värdesätter vi platsens redan befintliga kulturliv, samtidigt som vi vill berika bottenvåningarna influerat av att möta de behov som vi ser utvecklar sig i samhällen idag. Genom att möjliggöra en mix av verksamheter, med stort socialt fokus, hoppas vi på Riksbyggen att kunna bidra till en öppen och levande plats för göteborgare och stadens besökare.”

Kontorsprojektet Global Business Gate kommer att rymma arbets- och mötesplatser för företag, organisationer och personer som verkar inom internationella affärer. Första inflyttning planeras till 2025.

Daniel Holmén, projektutvecklingsansvarig, Elof Hansson Fastigheter:

“Den masterplan för Levande Gatuplan som finns är ett viktigt arbetsdokument för oss för att kunna se helheten och vilket resultat som ska uppnås. Vi ser det som ett levande dokument då situationen hela tiden förändras men den ger alla aktörer en gemensam syn på områdets målsättning.

På Elof Hansson Fastigheter har vi redan kommit en bra bit på väg i måluppfyllelsen i våra befintliga fastigheter. Där har vi ett antal verksamheter som redan idag drar både göteborgare och besökare till området såsom Statens Service Center och Arbetsförmedlingen, Hyresgästföreningen och nu också Business Regions verksamhet International House som är en plats där internationella företag och talanger möts. Här finns all nödvändig service på plats oavsett om det är arbete eller studier som fört personerna till Göteborg.

Vårt kontorsprojekt Global Business Gate, som ska byggas på den nya halvön, blir en plats för företag och organisationer som verkar inom internationella affärer. Här kommer vi att bidra mycket till en levande miljö med liv och rörelse genom tänkta utåtriktade verksamheter som bland annat restauranger och eventytor. Inte minst arbetar vi hårt för att få in kulturverksamheter i fastigheterna och skapa besöksmål”

Mellan Folkets Hus och biograf Draken byggs Hotel Draken med 33 våningar. De två översta våningarna bli en restaurang och skybar. Hotellet beräknas stå klart 2023.

Anna Rosén, projektledare Nordic Choice Hotels, Nordic Property Management:

“Vi vill att Clarion Hotel Draken skall bli ett spännande tillägg där arvet och läget tas tillvara i ett samtida uttryck som är relevant för dagens besökare och som är rikt på upplevelser – ett centrum för möten, mat, nöjen och kultur. Vi kommer erbjuda inspirerande mat och dryck på flera restauranger och barer som alla har en egen identitet och dragningskraft. Den spektakulära rooftop restaurangen och baren utgör en stor attraktion för tillresta besökare och göteborgare. Vi skapar en mötesplats för alla – både för den inresande gästen och för lokala göteborgare! Vi inspireras av och bjuder in närområdet. Vi vill att Clarion Hotel Draken skall bli ett nytt syskon i en brokig, härlig och egensinnig Göteborgsfamilj!”

Ciceron på Nordhemsgatan består av 129 lägenheter med 2 lokaler för uthyrning. Det finns också ett gemensamt vardagsrum på gatuplan och en takterrass högst upp i huset. Inflyttning sker 2023/2024.

Jonas Friis-Liby, projektutvecklare på Nordr:

”Att få vara med och skapa Nya Masthuggskajen ser vi som en stor ära men också ett stort ansvar. Här skapar inte bara vi, utan också våra framtida boende och företagare, historia. Göteborgare ska känna en nyfikenhet, glädje och stolthet när man strosar längs gatorna i Nya Masthuggskajen, varför det är extra viktigt vilken typ av verksamhet som bedrivs här. Ciceron, vårt projekt, kommer ha tre lokaler på gatuplanet; ett gemensamt vardagsrum som de boende kan nyttja som en förlängning av den egna bostaden och två lokaler för verksamhet. Då föreningslivet är väldigt viktigt för Göteborg kommer en av dessa att ge plats åt den typen av verksamhet. Tillsammans med Levande gatuplan ser vi till att Nya Masthuggskajen blir en plats för människor att mötas!”

Älvstranden Utveckling är katalysatorn i arbetet med Masthuggskajens planering och utbyggnad. Uppdraget går bland annat ut på att effektivisera samarbetet mellan byggaktörerna och kommunens förvaltningar.

Rune Arnesen, stadsutvecklingschef, Älvstranden Utveckling:

”För att skapa det kontrastrika område vi eftersträvar har vi stort fokus på att tillsammans hitta nya samverkans- och affärsmodeller som möjliggör en mix av verksamheter med olika betalningsförmåga. En central kvalitet för Masthuggskajen är den rika kulturen. Genom dialoger med befintligt kulturliv och tillkommande kulturaktörer har projektet tagit fram en idé om kulturkvarter, som kommer att utgå från och bygga vidare på befintliga kulturkluster i närområdet.”

Bild överst: Kanozi Arkitekter.

Läs även: Del 1: Björn Siesjö: ”Vi kommer använda städerna mycket de närmsta 30 åren”
Del 2: Gruppen ”Levande gatuplan” blåser liv i Masthuggskajens bottenvåningar

Tillbaka till Berättelser
Back To Top