skip to Main Content
Verktygslåda för hållbar mobilitet – hela listan

Hållbart resande på Masthuggskajen blir en mer brännande fråga ju närmare en färdig stadsdel vi kommer. Vi ser ett ökat invånarantal och fler arbetstillfällen i Göteborg – vilket ställer högre krav på våra vägvanor. Vad kan du som privatperson, arbetsgivare och fastighetsägare göra? Här kommer hela verktygslådan.

”År 2035 blir Göteborg en storstad”. Så inleder Anita Jisonsund ofta sina föreläsningar. Hon är anlitad av Göteborgs Stad för att ge råd och tips för att dels ta sig lättare fram under byggtid, dels lättare kunna ställa om till ett hållbart resande på lång sikt. Men när teori ska omsättas till praktik behöver vi verktyg. Här följer inspiration och tips på hur vi tillsammans kan agera för att nå ett hållbart resande.

Läs mer: Så reser du bäst när Göteborg blir en storstad

Tillbaka till Berättelser
Back To Top