skip to Main Content
Så reser du bäst när Göteborg blir en storstad

Föreläsaren Anita Jisonsund arbetar för ett hållbart resande på Masthuggskajen. Genom inspirationsföreläsningar för verksamheter, organisationer och företag i området sprider hon ordet om hur vi bäst reser när Göteborg blir en storstad på riktigt.

”År 2035 blir Göteborg en storstad”. Så inleder Anita Jisonsund ofta sina föreläsningar. Hon är anlitad av Göteborgs Stad för att ge råd och tips för att dels lättare ta sig fram under byggtid, dels lättare kunna ställa om till ett hållbart resande på lång sikt.

– Det handlar om att få människor att förstå att vi alla behöver förändra vårt beteende. Man kan göra en liten, liten förändring i sitt liv. När vi alla gör det tillsammans blir förändringen enormt mycket större, säger hon.

Anita Jisonsund startade sitt uppdrag för Trafikkontoret år 2015. Det var innan bygget av både Hisingsbron och Västlänken satte igång. Hon började med att prata inför de riktigt stora bolagen, såsom Volvo Cars och SKF, och har sedan dess vidgat sin publik. Idag har hon mött över 10 000 människor i tjänsten.

Hållbart resande är den röda tråden i hennes föreläsningar. Visionen är att det ska vara enkelt, trafiksäkert och pålitligt att nå sin destination. Målet är att få till nya vägvanor. Det kan bland annat ske genom samåkning, kollektivt resande eller genom att ställa bilen en enda dag i veckan. Men Anita Jisonsund berättar först hela bakgrunden för att få folk att förstå att en beteendeförändring är nödvändig.

– Vi ska kunna leva i storstadsregionen. Göteborg kommer att få 200 000 fler invånare och 80 000 arbetstillfällen ska komma till. Göteborg blir en grön, tät och hållbar storstad. Hur ska vi då resa? Vi måste starta förändringsprocessen redan idag för vi ska få plats på en yta som är mycket mer tätbebyggd än innan.

Och hur gör vi det?
– Det handlar inte bara om att jag som privatperson ska göra någonting utan både fastighetsägare och arbetsgivare har också ett ansvar. Som arbetsgivare kan du till exempel låta personalen jobba hemifrån de två första timmarna för att slippa fastna i rusningstrafiken. Det finns en hel verktygslåda (LÄNK).

Stunden i bilen på morgonen är för många en djupt rotad vana. Går den att ändra på?
– Det gör den faktiskt. Jag brukar fråga min publik: hur många bilar med ensamåkande under rusningstrafiken finns därute i procent? Svaret är 85 procent av alla bilar, det vill säga att nästan 9 av 10 bilar åker ensamma. Allt handlar om tre ord, oavsett färdmedel. Planera din resa.

Anita Jisonsund frågar ofta sin publik om någon har kört bil i Göteborg vecka sju, då skolorna har sportlov, och hur det i så fall känns. Många svarar ”åh ja, det är underbart, helt tomt därute”. Men faktum är att det bara är tio procent färre bilar ute på vägarna.

– Om alla skulle ställa bilen en enda dag i veckan, skulle det minska antalet bilar på vägarna med 20 procent. Trafiken skulle alltså flyta ännu bättre än under sportlovet, säger hon och avslutar:

– När vi gör resan tillsammans kommer vi lyckas bygga det nya Göteborg och förbereda oss inför framtiden. Vi behöver inte ändra på hela vårt liv utan bara tänka lite smartare än vad vi gör idag.

Foto: Privat.

Tillbaka till Berättelser
Back To Top