skip to Main Content
Välkommen till Masthuggskajens nya webb

Vi på Masthuggskajen sjösätter idag en ny webbplats, som ger inblick i byggets alla skeden. Den underlättar för oss att nå dig och för dig att nå oss.

Framväxten av en kontrastrik stadsdel kräver sin webb. Därför har kommunikationsgruppen bakom utvecklingen av Masthuggskajen valt att kasta om lite i hur vi faktiskt når dig. För oss är det av största vikt att du som invånare, besökare eller intressent på ett enkelt sätt ska kunna hålla dig uppdaterad kring vad som händer i området idag, imorgon och framöver.

– Vi är jätteglada att kunna lansera vår nya webbplats som vi hoppas ska inspirera till att följa den spännande utveckling som pågår på Masthuggskajen just nu. Vår ambition har varit att den kontrastrikedom som värnas i området ska märkas även på hemsidan. Vi vill att kulturen avspeglas på webben, både när det kommer till innehåll och form, säger Anna Hoffmeister, kommunikationsstrateg på Älvstranden Utveckling.

Genom tydlighet skapas förståelse. Vi har därför paketerat byggets essens i nio boxar, där varje del lyfts fram var för sig. Under rubriker som Visionen och Området kan du läsa om det faktiska bakgrundsarbetet medan Projektet och Tidslinje ger dig en övergripande bild av vad som ska hända och när det händer. Nyheter och Bygg- och Trafikinfo uppdateras kontinuerligt med dagsaktuell information och under boxen Berättelser, den mjukaste av dem alla, kan du läsa om människorna som faktiskt utgör Masthuggskajen.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top