skip to Main Content
Tystnaden talar på Masthuggskajen

I augusti inleds ett spännande projekt i området Masthuggskajen. Cirka 40 ljuddämpande hexagoner placeras på det öppna området vid älven för skapa ett tyst offentligt rum. Satsningen leds av innovationsföretaget IMCG som vill ta fram nya lösningar för en mer hållbar stadsmiljö.

Buller är ett ökande problem i våra städer. I många fall är ljudnivåerna till och med skadliga för hälsan. Därför leder innovationsföretaget IMCG på uppdrag av bland annat Vinnova satsningen Tysta Offentliga Rum, där lugna oaser skapas mitt i staden. Projektet befinner sig på forskningsstadiet och IMCG har utsett tre testarenor. En av dem är på kajen i området Masthuggskajen. Övriga två är en busshållplats vid Chalmers, som står färdig sedan april i år, och ett bostadsområde intill en motorväg i London.
– Masthuggskajen är en bra testarena av fler skäl. Området ligger nära Oscarsleden med sin täta trafik. Dessutom finns en stor yta som står tom där vi har möjlighet att bygga något tillfälligt för att testa material och teknik i lite större skala, säger Amanda von Matern, projektledare för Tysta Offentliga Rum på IMCG.

Tekniken, som bland annat utvecklas av akustiklabbet på SP, bygger på tre principer – isolering, diffusion och absorbering – vilka tillsammans i stort sett eliminerar ljudvågorna. Konstruktionen som SP tagit fram har formen av en hexagon och IMCG planerar att avskärma området på kajen med 30-40 sådana hexagoner i glas, som innebär att sikten inte blockeras. Innanför avskärmningen kommer det finnas en lekplats som byggs av Stena Line, vilken ger experimentet en extra dimension.
– 
Hexagonerna håller inte bara ute bullret från trafiken. De dämpar även ljudet från stojande barn inne i området. Faktum är att utvärdering av demonstrator 1 vid Chalmers visar att människor som kommer in i ett ljuddämpat område även sänker röstläget när de talar, förklarar Amanda von Matern.

Något vi kan tänka oss att både barn och föräldrar uppskattar. Särskilt föräldrarna.

Älvstranden Utveckling är beställare av projektet på Masthuggskajen och syftet är att på sikt hitta en teknik för att dämpa buller som kan integreras i stadsplaneringen. En utvärdering kommer att göras efter att testerna avslutats, sedan kommer Älvstranden Utveckling tillsammans med sina partners se om tekniken går att använda i större skala vid byggandet av Masthuggskajen och även andra områden i Älvstaden.

Vill du veta mer om hur tekniken fungerar finns en bra beskrivning i den här filmen.

 

Fakta:

Projektet Tysta Offentliga Rum leds av IMCG. Johanneberg Science Park, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Institutionen för kulturvetenskaper inom Göteborgs Universitet och Watteriet AB bidrar tillsammans med forsknings- och ämnesexpertis samt med teknik och testlabb.

20 miljoner kronor satsas i projektet och mottagarsidan representeras i projektet av Göteborgs Stad och Londons stadsledning samt Älvstranden Utveckling AB.

Lekparken byggs på uppdrag av Stena Line under vecka 25-26. Under vecka 26 placeras också en container med information om projektet på kajen. Från och med onsdag 24 juni kommer projektpartners att hålla miniseminarium om bland annat glas, buller och beteende. Besök www.tystaoffentligarum.se för att hålla dig uppdaterad om aktiviteter eller kom till kajen direkt. I början av augusti inhägnas lekplatsen med hexagoner i glas som kommer att skapa ett atrium. Testet pågår fram till våren 2016.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top