skip to Main Content
Seminarium: Hur hållbart blir Masthuggskajen?

Hur bygger vi vidare på de värden och verksamheter som redan finns i området när vi utvecklar en ny del av staden? Hur hållbart blir Masthuggskajen? Nu är första hållbarhetsrapporten klar.

På Masthuggskajen byggs hotell, cirka 1 300 bostäder och uppemot 6 000 arbetsplatser. Området kommer att innehålla verksamhetslokaler, kommunal service och två nya parker. Befintlig miljö ska samsas med ny.

Vision Älvstaden som antogs av kommunfullmäktige 2012 har ett tydligt hållbarhetsfokus. Masthuggskajen är det första delområde som planerats helt utifrån visionen för Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Nu presenteras den första hållbarhetsrapporten för området. 

– Det är en viktig milstolpe att kunna publicera en första hållbarhetsrapport från genomförandet. Vi är många som arbetar hårt med att genomföra de hållbarhetsåtaganden som följer med projektet, säger Kristian Källprocessledare hållbarhet på Älvstranden Utveckling. 

Hållbarhetsrapporten ger en första indikation på hur Vision Älvstaden förverkligas på Masthuggskajen. Rapporten visar både styrkor och utmaningar som projektet arbetar med för att nå hela vägen mot en inkluderandegrön och dynamisk utveckling  Masthuggskajen. 

För att diskutera hållbarhetsfrågorna vidare, bjuder vi in till ett lunchseminarium med diskussion i fokus.

Vad? Digitalt lunchseminarium.
När? Fredag 7 maj klockan 12 till 13.
Hur? Sänds direkt på nätet via YouTube via denna länk.

Läs mer om de medverkande här. Välkommen!

Tillbaka till Nyheter
Back To Top