skip to Main Content
Så säkras Masthuggskajen mot översvämningar

Stora mängder vatten till följd av häftiga skyfall och högvatten spås bli allt vanligare. Det kan få förödande konsekvenser om ingenting görs. Hur säkras framtidens Masthuggskajen mot översvämning? Tre involverade medarbetare från Göteborgs stad berättar.

Masthuggskajen är först ut bland exploateringsområdena i centrala Göteborg att ta ett samlat grepp om högvatten och skyfall för att säkra området mot översvämning. Någonting behöver göras för att möta framtidens utmaningar.

– Om det skulle inträffa ett kraftigt skyfall på Masthuggskajen idag skulle det stå över en halv meter vatten runt fastigheterna på Masthuggskajen och trapporna ned mot Masthuggstorget skulle förvandlas till ett vattenfall. Redan idag översvämmas en del av E45:an vid högvatten, säger Ulf Moback, landskapsarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

När Masthuggskajen är färdigbyggt ska det inte kunna bli mer än ett par decimeter vatten på gatorna vid extrema situationer. Ett viktigt krav är till exempel att utryckningsfordon ska kunna nå fastigheterna. Så hur bygger man en stadsdel som står emot stora mängder vatten?

Den nya halvön fyller, förutom att möjliggöra för göteborgare att komma närmare vattnet, en viktig funktion.

– Den kommer att fungera som ett naturligt och viktigt skydd mot högvatten och flöden av vatten från havet, säger Daniel Sjölund, projektledare på trafikkontoret.

– Den stora utmaningen när vi utvecklar stadsdelarna vid älven är att det ofta blir dyrt att höja marknivån och geotekniskt krångligt att bygga i den djupa leran. Därför behövs smarta tekniska lösningar för att hålla undan delar av vattnet, säger Ulf Moback.

Fastigheterna på halvön byggs med golvnivåer som ligger på +2,8 över havsnivån och marken utanför anpassas så att den uppfyller stadens krav på tekniskt skydd. I de båda parkerna som byggs på Masthuggskajen kommer det att finnas nedsänkta ytor som tar hand om regnvatten, och på några ställen görs även justeringar i den befintliga miljön för att säkra området från översvämningar. Bullerskyddet som idag går längs E45 byggs exempelvis om för att kunna fungera som ett kombinerat buller- och högvattenskydd.

För att skydden mot högvatten inte ska fungera som kanten runt en bassäng och stänga inne vattnet vid kraftiga regn, byggs även en rad så kallade skyfallsleder som vattnet kan ta sig ut igenom.

– En skyfallsled är en utpekad sträcka för avledning av ytvatten. Det kan vara en del av en gata eller kanal, där vi gör anpassningar så att översvämningskonsekvenserna blir acceptabla, säger Sofia Gyllenstig på kretslopp och vatten.

Foto: Fredrik Ekbrand.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top