skip to Main Content
Så pratas det om Masthuggskajen

På Masthuggskajen byggs det för fullt och hur det kommer bli när det är klart är ett ämne på mångas läppar. Ett av de stora diskussionsforumen för stadsutveckling är gruppen YIMBY på Facebook. Där debatteras utvecklingen av Masthuggskajen flitigt bland nästan 7000 personer. Läs intervjun med moderatorn Pär Johansson.

Hej Pär! Förklara, vad är YIMBY?
– Yimby är ett nätverk för folk som är intresserade av stadsbyggnad och som vill se en levande blandstad som är till för människor, där det är attraktivt att vara och vistas. Vi är allt ifrån glada amatörer till politiker, olika tjänstemän, arkitekter och stadsplanerare. Det gör att det blir en väldig blandning i våra diskussioner. Ibland är det väldigt detaljerat och teoretiskt och ibland mer översiktligt. Lite arkitekturdiskussioner förekommer också, om vad som är snyggt och vad som är fult. Men vårt fokus ligger på själva stadsbyggandet och uppbyggnaden av ett område. Hur man skapar förutsättningar för en trevlig miljö.

YIMBY betyder ”yes in my backyard”. Vill du förklara vad det innebär?
–  YIMBY är en lek med ord. Ofta finns en ryggmärgsreflex i människor att vara negativt inställda när det ska byggas nära dem och de själva blir drabbade. Detta kallar vi för NIMBYs – not in my backyard. Det kan vara att man säger ”ja, jag vill ha flyktingboende, men kanske inte just här”. Vi vill gärna att det byggs och gärna just här, men det ska byggas bra. När NIMBYs argumenterar så för de ofta fram samma argument. Det är fult, det stör utsikt, dagsljus eller så är argumentet att det kommer minska värdet på deras lägenhet. Vi vill istället se det positiva med att det byggs och ge konstruktiv kritik.

Hur och varför startades nätverket?
– YIMBY startades 2008 av några personer som hängde på ett forum som hette scyscrapercity.com, där man pratade mycket om höga hus. Man tyckte att det byggdes för lite och för dåligt i Göteborg, ofta glest och lågt och kanske inte med så mycket folkliv i åtanke. Man startade en blogg och började skriva inlägg. Efter ett tag var det allt fler som hittade dit.

Vad är YIMBYs vilja med staden?
– Det ska vara en blandad stad och inte renodlade bostadsområden, köpcentrumsområden och arbetsområden. Vi vill ha en stad där man kan leva ett liv utan att färdas långa sträckor. Det ska också vara både spännande och tryggt.

Varför behöver Göteborg utvecklas med höga hus?
– Göteborg är en av Europas glesaste städer, med långa avstånd mellan människor och mellan där du jobbar och där du bor. Då är det viktigt att man bygger på ett smart sätt så att fler kan bo på en mindre yta. Det minskar transportbehovet och ökar möjligheten till att leva lokalt.

Hur ser man på Masthuggskajen i YIMBY?
– Det är positiva tongångar om Masthuggskajen, där antalet nya bostäder skapar bra levande miljöer. Det är bra att vissa kvarter byggs som klassisk kvartersstad och att bottenvåningarna ska vara markerade på kvarteren för att dra ner skalan, men vi har även varit ifrågasättande. Bland annat kring hur området ser ut i dess helhet, hur mycket stadsliv det kommer att bli och hur man har hanterat Oscarsleden. Vi hade gärna sett att man hade tagit ett helhetsgrepp och fått bort all den trafiken för att knyta staden närmare vattnet, men det var ett annat läge när man planerade. Nu när Stena har annonserat att de ska flytta kan det uppstå en möjlighet att göra det på ett bättre sätt i nästa steg.

På vilka sätt uppfyller skapandet av Masthuggskajen er vision?
– För att skapa levande stadsrum och tillräckligt underlag för verksamheter, service och kollektivtrafik är det bra med många nya bostäder blandat med verksamheter. Att vissa av husen i Masthuggskajen byggs som slutna kvarter har många fördelar och ger en tydligare avgränsning mellan offentlig och privat mark. Området har fortfarande för stor tyngdpunkt på kontorsytor men närmar sig det uppställda målet om 50 procent bostadsyta som UN-Habitat (FN:s boende- och bosättningsorgan) rekommenderar.

Många av dem som känner till YIMBY känner bara till det som ett diskussionsforum på Facebook, men vad finns bakom det?
– En del tror att vi är någon slags lobbyorganisation för byggindustrin eller att vi får betalt för att göra det vi gör men det är inte så det ser ut. Vi gör detta på vår fritid och vi gör det i mån av tid och intresse. Just nu är vi tre aktiva moderatorer som utöver att moderera Facebooksidan skriver debattartiklar och har YIMBY-vandringar i stadsdelar där vi visar hur man kan bygga på ett bra sätt, vad det är som skapar stadsliv och vad vi kan lära av olika områden som inte har fungerat så bra.

Varför är människor så intresserade av att diskutera stadsutveckling, tror du?
– Det handlar nog om ett intresse i att påverka sin levnadsmiljö. Stadsbyggnad är något som berör oss alla men oftast känner man kanske att man inte har möjlighet att påverka det som byggs utan att det bara faller ner i ens knä när allt är klart och grävmaskinerna är på plats.

Tillbaka till Berättelser
Back To Top