skip to Main Content
Visionsbild av Masthuggsparken.
Nu startar omvandlingen av Första Långgatan

Första Långgatan byggs om till en grön och livlig stadsgata, med en ny park och en sammanhållen spårvagnshållplats vid Masthuggstorget. 

Som en del av projekt Masthuggskajen startar nu omvandlingen av Första Långgatan till en grön stadsgata kantad av trädplanteringar och bredare trottoarer och cykelbanor. Nya byggnader tar successivt plats bredvid de gamla och bottenvåningarna fylls med fler verksamheter. Masthuggstorget får en ny, mer sammanhållen hållplats och norr därom byggs en helt ny park, Masthuggsparken.

– Idag är Första Långgatan ojämn med sluttande trottoarer, både gatan och de äldre husen har satt sig i göteborgsleran. När vi är klara ska det vara en gata där man strosar på breda innerstadsliknande trottoarer, med plats för uteserveringar. Det ska också vara lättare att ta sig fram med cykel, säger Marit Sternang, projektchef på exploateringsförvaltningen.

Visionsbild av första långgatan.
Bild: Göteborgs stad.

Första Långgatan med alla nya hus kommer vara helt klar runt 2030. Men det mesta av arbetena på själva gatan kommer att vara klara dessförinnan. Liksom bygget av Masthuggsparken. 

– Vi färdigställer gatan successivt och gör så mycket av ytskikt och planteringar som vi kan, men vissa arbeten behöver vi vänta med tills husen är helt klara, säger Marit Sternang. 

I dagarna startar Göteborgs Stads entreprenör Peab Anläggning förberedande arbeten på gatan. För att göra plats för bil och cykel på den södra sidan tas parkeringsplatserna tillfälligt bort och görs om till kombinerat bil- och cykelkörfält. 

Till sommaren är det ett redan inplanerat spårstopp mellan Järntorget och Majorna via Stigbergstorget 26 juni – 18 juli. Då kommer projektet göra ledningsarbeten under spåret och förberedande arbeten för den nya hållplatsen vid Masthuggstorget. Under sensommaren fortsätter ledningsarbetena utmed Första Långgatans södra sida. Det är ett omfattande arbete och beräknas i sin helhet att pågå till 2025. 

Boende och verksamheter kommer periodvis att påverkas av byggnationerna, liksom trafikanterna. Men man kommer kunna ta sig fram i området under hela byggnationen.

– Vi prioriterar framkomlighet för gående och cyklister. Första Långgatan kommer vara öppen för gående under hela perioden. Cyklister kan behöva ledas om korta sträckor, men då hittar vi den genaste vägen för så god framkomlighet som möjligt. Biltrafiken leds i perioder om via närliggande gator, säger Marit Sternang.

Håll dig uppdaterad om trafikläget på Masthuggskajen genom att följa vår bygg- och trafikinfo.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top