skip to Main Content

Öppen vägg

En öppen vägg är till för alla som vill uttrycka sig i text och bild genom målning i det offentliga rummet, ofta kopplat till graffiti och street art. Väggen på Masthuggskajen omfattar det 128 meter långa byggplanket framför utbyggnaden av halvön. Initiativet är kopplat till projekt Masthuggskajen och målet att möjliggöra för Kommersens funktion som öppen vägg att leva kvar i annan form.

Väggen är ett initiativ från projekt Masthuggskajen. Älvstranden Utveckling ansvarar för byggplanket och den öppna väggen.

Under invigningsdagen den 22 april pågår även Lagerhusets årliga bokmarknad kopplat till firandet av Världsbokdagen – passa på att även ta del av den.

Du som vill måla, tänk på att:

  • Det är tillåtet att måla på byggplanket (detta omfattar enbart byggplanket och inte kringliggande ytor som trottoarer, stolpar, byggnader, stängsel…).
  • Det inte är tillåtet att måla på ytorna vid entrén till byggarbetsplatsen av säkerhetsskäl, då tunga byggfordon passerar.
  • Vara uppmärksam och visa hänsyn till förbipasserande då byggplanket löper längs ett cykel- och promenadstråk med stundtals snäva passager.
  • Detta är en plats där alla får lov att måla! Det ska vara en tillåtande plats där människor av olika bakgrund, intressen och förutsättningar ska känna sig trygga och delaktiga. Kränkande budskap är inte ok!
  • Hålla ordning efter dig. Ta med dig skräp och släng tomma burkar i utplacerade behållare.

 

Bakgrund

Sedan början av 2000-talet fick Carolina Falkholt i överenskommelse med dåvarande fastighetsägare att måla på Kommersen. Hon hade blivit mamma och ville hitta lagliga sätt att få utöva sin konst, vilket under tiden var väldigt begränsat. Carolina bjöd i sin tur in andra vänner med barn, bland annat Jonathan ”Ollio” Josefson som också målade. Därefter öppnade Kommersen upp alltmer och blev en öppen vägg för graffiti. Den senare fastighetsägaren Riksbyggen och Josef Afradi, ansvarig för Kommersens loppmarknad, bidrog till att fastigheten fortsatt fick fungera som öppen vägg.

Kommersen har använts som öppen vägg för såväl lokalt som internationellt etablerade konstnärer och nybörjare i alla åldrar. Beslut om rivning av byggnaden fattades på grund av dess byggnadstekniskt dåliga skick samt lokalisering i en lågdel som vattenfylls vid regn. I Masthuggskajens hållbarhetsprogram, kvalitetsprogram och aktörsspecifika handlingsplaner finns åtaganden om att tillvarata Kommersens värden och funktion i annan form. Värdena handlar om loppmarknaden, mötesplatsen och funktionen som öppen vägg.

Den öppna väggen är också ett sätt att möta projektets övergripande identitet och mål om en stimulerande och kontrastrik plats med tillåtande vardagskultur där olika uttryck och funktioner ska finnas. Människor med olika intressen, bakgrunder och förutsättningar ska känna tillhörighet.

Halvöns byggplank identifierades av projektet som en möjlig yta för en temporär öppen vägg. Samtidigt pågår arbete för att hitta permanenta lösningar på längre sikt.

Parallellt med arbetet tas det fram en projektplan för dokumentation av Kommersens konst genom åren. Vad det resulterar i återstår att se.

Back To Top