skip to Main Content
Nu öppnar Masthuggstorgets nya spårvagnshållplats

Första Långgatan byggs om till en grön och livlig stadsgata, med breda trottoarer, kvarter med verksamheter i bottenvåningarna och en helt ny park. Först ut att färdigställas är Masthuggstorgets nya hållplats som ska binda ihop den nya parken med torget på båda sidor om Första Långgatan.   

Den nya hållplatsen öppnar den 10 december och är både längre och bredare för att kunna ta hand om fler resenärer.

– Den gamla hållplatsen har legat längre österut lite förskjuten från torget. Med den nya kommer det att bli ett genomgående stråk mellan torget och parken, säger Marit Sternang, projektchef på exploateringsförvaltningen i Göteborg.

Första Långgatan med de nya kvarteren planeras vara helt klar runt 2030. Men det mesta av arbetena på själva gatan kommer att vara klara dessförinnan. Liksom bygget av Masthuggsparken som ska starta 2027.

Samtidigt som den nya hållplatsen öppnar på Masthuggstorget är hållplatsen vid Järnvågen, som tillfälligt flyttats till biograf Draken, åter tillbaka i sitt ursprungliga läge utanför Våghuset.

Masthuggsparken – Vy från Masthamnsgatan
Masthuggsparken – vy från Masthamnsgatan.
Tillbaka till Nyheter
Back To Top