skip to Main Content
Visionsbild över grön park med träd, parkbänkar med människor och hus i bakgrunden.
Nu markanvisas byggrätt för kultur och kontor i bästa läge

Nu markanvisar Älvstranden Utveckling AB en av de tre sista byggrätterna inom detaljplanen för Masthuggskajen. Byggrätten, en kontorsfastighet om 2 400 kvm BTA, är belägen i områdets västra del i förlängningen av Masthuggstorget, mot Göta älv.

Byggrätten G5 är avsedd för centrumverksamhet och ska utvecklas i enlighet med de kvalitets- och hållbarhetskrav som finns för området, med särskilt fokus på kultur och levande bottenvåningar.

– Vi ser här en given plats för en aktör som vill vara med och utveckla Masthuggskajen och samtidigt låter sig inspireras av de kulturverksamheter som redan finns i närområdet, säger Frida Johansson, projektledare på Älvstranden Utveckling AB.

Centralt läge vid Masthuggstorget

Byggrätten ligger vid Masthuggstorgets förlängning norrut mot Göta älv och knyter an till det lokala livet vid Masthuggstorget, med mataffär, apotek och service, söderut är det bostadskvarter hela vägen till Slottsskogen. Intill byggs också snart den nya Masthuggsparken.

Den västra delen av Masthuggskajen kommer att växa fram de närmaste åren med hyresrätter, bostadsrätter, affärer, restauranger, förskola, gymnastikhall och ett multifunktionellt parkeringshus. Det är en lite lugnare del av Masthuggskajen där barn och vardagsliv ska få plats och utrymme.

Drönarbild över ett markområde med parkeringar och älven till vänster, Byggrätten är markerad i bilden.
Byggrätten G5 på Masthuggskajen markerad.

Höga ambitioner på Masthuggskajen

Masthuggskajen har höga hållbarhetsambitioner. Det ska bli ett område där människor kan leva, verka och trivas. Alla göteborgare, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, ska kunna och vilja besöka Masthuggskajen.

Den aktuella markanvisningen är en av tre kvarvarande markförsäljningar som Älvstranden Utveckling AB ska genomföra på Masthuggskajen, detta är den sista för kontor. Även de två övriga ligger i den västra delen av området, men är avsedda för bostadsändamål. Älvstranden Utveckling AB har varit med sedan planarbetet för Masthuggskajen startade och leder arbetet i det byggkonsortium som gemensamt utvecklar området.

– Vårt uppdrag i projektet har sedan start varit att effektivisera arbetet mellan byggaktörerna och kommunen. Med denna markanvisning är vi ytterligare ett steg närmare att skapa det kontrastrika område vi strävar efter på Masthuggskajen, säger Mikael Dolietis, VD Älvstranden Utveckling AB.

 

Ta del av inbjudan till markanvisningen, bilagor och ansökningsformulär på goteborg.se.

Anbud lämnas in senast 16 september 2024.

 

Visionsbild: Göteborgs Stad/Visulent. Redigerad med AI och granskad av Älvstranden Utveckling AB.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top