skip to Main Content
Nu bygger vi stans cykelvänligaste stadsdel

Masthuggskajen ska bli en av Göteborgs cykelvänligaste stadsdelar. Nu byggs tydliga och säkra cykelbanor, cykelparkeringar och cykelpooler. Vad önskar sig dagens cyklister av framtiden? Vi frågade dem under en eftermiddag i allén.

Från att ha varit en stadsdel som dominerats av stora parkeringsytor och gator för biltrafik, ska Masthuggskajen bli en grönare stadsdel där människor kan mötas och vistas. Gatorna utformas på de gåendes villkor och det kommer att bli lätt att ta sig fram med både kollektivtrafiken och cykeln. Att cykla kommer att kännas som en naturlig del av stadslivet på kajen.

Nu lägger vi grunden till vad som kommer att bli en av stans cykelvänligaste stadsdelar. Vi bygger tydliga och säkra cykelbanor utmed Första Långgatan och Emigrantvägen. Dessutom satsas det på cykelparkeringar och cykelpooler/Styr och Ställ i området. I de nya fastigheterna byggs också trygga cykelgarage för de som flyttar in.

Under ombyggnationen av Första Långgatan kommer cyklar och bilar fortsatt behöva samsas i samma körfält på olika sträckor och i olika perioder. Arbetet på Första Långgatans södra sida förväntas pågå till 2026. Då färdigställs även cykelbanan i riktning mot Järntorget. På den norra sidan färdigställs cykelbanan successivt allteftersom de nya husen växer fram.

Vad önskar sig då dagens cyklister av framtiden? I veckan stod vi vid cykelbanan i höjd med Folkets Hus för att dela ut goodiebags till och få en liten pratstund med Masthuggskajens cyklister.

Är du också cyklist med idéer och synpunkter? Gå med i vår referensgrupp genom att skicka ett mail till cykelreferensgrupp.masthuggskajen@trafikkontoret.goteborg.se. Vi tar gärna emot förslag på förbättringar. Vi är måna om att det fungerar så bra som möjligt för dig som cyklar under byggtiden.

”Jag vill se en ökad medvetenhet om att vi är många ute i trafiken. Om man är uppmärksam och vänlig så får vi bättre relationer. Om jag får drömma vill jag ha cykelbanor en trappa upp” säger Ronny.
”Det finns definitivt förbättringsmöjligheter. Ordentliga cykelbanor vore bra” säger Martin.
”Vägarna är rätt dåliga för cyklister nu. Jag önskar mig tydliga cykelbanor, separerade från fotgängare och bilister, men det kanske är på gång?” säger Laine.

Läs även:
Snart blir Masthuggskajen cyklisternas stadsdel

Tillbaka till Berättelser
Back To Top