skip to Main Content
Pilotprojekt i nationell guide för hållbar stadsutveckling

Masthuggskajen är ett av 12 pilotprojekt i Sverige där en hel stadsdel ska hållbarhetscertifieras.  Syftet är att skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och vistas i. Just nu pågår ett arbete inom Citylab Action för att utveckla en nationell guide som ska stötta och hjälpa stadsutvecklingsprojekt i hållbarhetsarbetet.

– Vi har högt satta hållbarhetsmål för utvecklingen av Masthuggskajen och därför känns det väldigt roligt att vara med och driva och forma arbetet i Citylab Action, säger Erica Svantesson, ansvarig för Citylab Action inom Masthuggskajen.

Masthuggskajen utvecklas av ett konsortium och Göteborgs stad som tagit det gemensamma beslutet att arbeta aktivt med ett hållbarhetsprogram genom hela processen – från detaljplanearbete, genom genomförandefasen och vidare efter att området tas i bruk av nya hyresgäster och besökare. Masthuggskajen ska utvecklas till en dynamisk, levande och kontrastrik stadsdel med en blandning av lägenheter och kontor, butiker och restauranger, parker, gågator och mötesplatser. Här ska alla känna sig välkomna.

För att nå dit har konsortiet satt upp flera hållbarhetsmål. Bland annat ska området vara kontrastrikt och ge möjlighet för alla att vistas här, det ska vara enkelt att röra sig till fots, på cykel eller kollektivt – både för vuxna och barn – och på Masthuggskajen ska man enkelt kunna återbruka, spara energi och dela.
– Det finns många utmaningar när man utvecklar nya områden i staden som vi behöver lösa tillsammans. Vi måste samverka och den nationella guide vi nu arbetar fram är ett stöd i detta, säger Erica Svantesson.

Sweden Green Building Council leder arbetet och flera kommuner och städer, byggaktörer, forskare och experter inom olika områden är engagerade. Masthuggskajen är ett av de 12 projekt som deltar i det nationella programmet där man delar erfarenheter kring hållbar stadsutveckling.
– Det är ett ambitiöst beslut att vara en del av detta arbete, men det är nödvändigt att våga vara djärva för att vi ska lyckas förverkliga de ambitioner vi har för Masthuggskajen och för att möta de stora utmaningar som staden står inför med segregation, klimatförändringar och förändrad ekonomi, säger Adelina Lundell, processledare social hållbarhet på Älvstranden Utveckling.

Guiden är den första nationella guide inom stadsutveckling som tas fram. Den bygger på målstyrning och inte detaljstyrning och det tas stor hänsyn till varje projekts olika förutsättningar och den målbild projektet har. Guiden ger en struktur i hållbarhetsarbetet och säkerställer uppföljning.
– Vi är stolta över att Masthuggskajen är med och utvecklar framtidens hållbarhetsarbete inom stadsutveckling och hoppas att fler nya områden vill följa i våra fotspår, avslutar Adelina Lundell.

Läs mer om Citylab Action

Version 1.0 av guiden
Här kan du läser mer om och ladda ned version 1.0 av guiden som vi arbetet med i Citylab Action under 2016.

Du hittar också en lista på medverkande projekt i Citylab Action pilotomgång 2016.

https://www.sgbc.se/dokument-for-nedladdning 

Hållbar stadsutveckling

Tillbaka till Nyheter
Back To Top