skip to Main Content
Masthuggskajen tävlar i prestigefull hållbarhetstävling

Masthuggskajen kan vinna pris för sin hållbara stadsutveckling. Det står klart efter att finalisterna presenterats i Sweden Green Building Awards 2020.

Sedan 2012 delas Sweden Green Building Awards årligen ut till personer och projekt inom den svenska samhällsbyggnadssektorn. Vad aktörerna har gemensamt är att de leder utvecklingen mot en grön omställning.

I årets tävling delas priser ut i sex kategorier, varav ”Årets Citylabpris” är nytt för i år. Masthuggskajen är en av två nominerade.

– Årets finalister i Sweden Green Building Awards visar att insikten om klimatförändringarna och dess konsekvenser tydligt påverkar de beslut som tas i vår sektor. Det här är en positiv trend som behöver premieras, visas upp och stärkas, säger Lotta Werner Flyborg, vd på Sweden Green Building Council.

SGBC är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Genom utbildning, opinionsbildning och inte minst certifieringar arbetar de för ett samhälle som gynnar både människor och miljö. Bygg- och fastighetssektorn står inför extremt stora utmaningar, poängterar organisationen, och att dela ut certifieringar är deras sätt att premiera de aktörer som jobbar innovativt med hållbarhetsfrågor – något som enligt dem är nödvändigt om Sverige ska uppfylla sina klimatmål till 2045.

Sweden Green Building Awards tävlingsjury består av medlemmar från respektive certifierings operativa råd. Prisutdelningen äger rum den 11 november.

Redan för två år sedan var Masthuggskajen det första stadsutvecklingsprojekt att tilldelas en Citylab-certifiering. SGBS:s certifieringssystem lever vid sidan av tävlingen. Det är Sveriges första och unikt framtaget utifrån svenska lagar och regler. En stadsdel som är certifierad enligt Citylab lägger grunden för en jämlik och trygg miljö som är tillgänglig för alla. Den har minimal negativ klimat- och miljöpåverkan, kan stå emot klimatförändringar och anpassas för ändrade behov i framtiden. Läs mer om nyheten här.


Årets finalister i Sweden Green Building Awards – inom alla sex kategorier

Årets Citylab-projekt:
– Campus Albano, Akademiska Hus, Svenska Bostäder
– Masthuggskajen, Elof Hansson Fastigheter, Fastighets AB Balder, NCC Property Development, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg, Älvstranden Utveckling tillsammans med Göteborgs Stad

Årets Miljöbyggnad:
– Sävehuset/Wisbygymnasiet, Region Gotland
– ABE-skolan KTH, Akademiska Hus

Årets BREEAM-byggnad:
– Life City, Atrium Ljungberg
– Foajén, Jernhuset

Årets LEED-byggnad/projekt:
– Sergelhuset, Vasakronan
– Celsius/Uppsala Science Park, Vasakronan

Årets utmärkelse i hållbar infrastruktur:
– European Spallation Source, Skanska
– Blå linje till Barkarby, Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana

Årets person inom hållbart byggande:
– Hans Wallström, Skanska
– Kristina Hall, VA SYD
– Birgitta Govén & Marianne Hedberg, Byggföretagen


Sveriges långsiktiga klimatmål

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Negativa utsläpp innebär att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige är mindre än till exempel den mängd koldioxid som tas upp av naturen som en del av kretsloppet, eller mindre än de utsläpp Sverige bidrar till att minska utomlands genom att investera i olika klimatprojekt. De kvarvarande utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska dock vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990.

Källa: Regeringen.

Tillbaka till Nyheter
Back To Top