skip to Main Content
Masthamnsbron stängs 29 augusti.

Masthamnsbron stängs när grundläggningen av halvön påbörjas. Bron stängs för biltrafik måndag den 29 augusti 2022 och för fotgängare och cyklister måndag 5 september.

Grundläggningen av halvön vid Masthuggskajen påbörjas under augusti. För att möjliggöra det arbetet kommer Masthamnsbron att stängas och trafiken ledas om via Pusterviksbron intill.

Avstängningen kommer att ske i två etapper:

  • Måndag den 29 augusti 2022 stängs bron för bil- och kollektivtrafik.
  • Måndag 5 september 2022 stängs bron för fotgängare och cyklister.

Omledning av bil- och kollektivtrafik vid avstängning av Masthamnsbron måndag 29 augusti.

Omledning av cyklister och fotgängare från och med måndag 5 september.

 

Frågor och svar

Fråga: Hur länge kommer Masthamnsbron att vara stängd?
Svar: 29 augusti 2022 stänger projekt Masthuggskajen bron under grundläggningsarbetet av halvön fram till sommaren 2025, sedan kan projekt Skeppsbrons arbeten komma att påverka framkomligheten på Masthamnsbron

Fråga: Varför måste Masthamnsbron stängas?
Svar: Vid arbetet med grundläggningen av halvön kommer det att vara mycket byggtrafik, vilket gör att det ut trafiksäkerhetssynpunkt inte är möjligt att hålla Masthamnsbron öppen.

Fråga: Gäller avstängningen även fotgängare och cyklister?
Svar: Masthamnsbron stängs av för all trafik och leds om via Pusterviksbron enligt orange hänvisning, även fotgängare och cyklister

Fråga: Hur kommer jag kunna ta mig fram?
Svar: Trafiken leds om via Pusterviksbron enligt orange skyltning samt orange hänvisning i marken för fotgängare och cyklister.

Tillbaka till Bygg- och trafikinfo
Back To Top