skip to Main Content
Ritning av bullerskydd i brunt.
Ljudsmarta hexagoner ska stoppa buller

De stora städerna växer i allt snabbare takt. Det medför ökade bullernivåer och stora hälsorisker. I Göteborg pågår just nu ett försök att skapa ett bullerskydd med hjälp av hexagonformade moduler som samtidigt fungerar som en trivsam bullerfri vilozon.

Buller är ett växande problem i våra storstäder. Men när akustikforskningen för inomhusmiljöer har kommit långt så befinner urban akustikforskning, eller urban soundplanning, än så länge bara i sin linda.

Visserligen finns många bullerplank längs våra stora genomfartsleder. Men dessa är än så länge rätt rudimentära och utnyttjar i de flesta fall bara möjligheten till avskärmning av ljud. Och det finns så många fler verktyg i den akustiska verktygslådan.

Det här visas nu i ett forsknings- och innovationsprojekt med hexagonformade bullerskydd som samtidigt med fungerar som vilo- och pratzoner. Hexagonerna monteras just nu mellan E45:an och Masthuggskajen i Göteborg. Projektet drivs med ett forskningsteam som leds av innovationsföretaget IMCG. I projektet ingår nio partners, bland annat SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och Älvstranden Utveckling. Projektet finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Använder tre grundprinciper
Skydden byggs i moduler som kan kombineras i det oändliga. De är uppbyggda av ljudisolerande glas, ljudabsorberande gröna tak och väggar, samt ljudabsorberande innerväggar och innertak i perforerad aluminium och absorbenter som tillverkats av återvunna petflaskor.

I hexagonerna sitter LED-lampor för att skapa en vacker effektbelysning och högtalare som kan skapa en önskad ljudmiljö beroende på aktivitet i området.
– Vi använder oss av de tre akustiska grundprinciperna. Avskärmning, diffusering och absorbering av ljud. Glaset skärmar av ljudet. Den sicksack-formade väggen av hexagoner slår sönder och sprider ljudet, och växtväggar samt ljudabsorberande tak och väggar dämpar ljudet, förklarar säger Amanda von Matern, projektledare och kommunikatör vid IMCG.

Sammanlagt ska ett 15-tal hexagoner sättas upp längs med E45:an. Bakom bullerskydden bygger Stena Line en lekplats.
– Det är viktigt att skapa akustiska återhämtningsplatser i stadsmiljön. Det här är en flexibel konstruktion som går att flytta allt eftersom nya behov uppstår, exempelvis vid en park intill en larmig byggarbetsplats, säger Amanda von Matern.

Intresset för de Hexagonformade bullerskydden och de tysta zonerna är stor. Konceptet ska presenteras vid en IASP-konferens (International Association of Sience Parks) i Kina. Principerna för bullerskyddet kommer också att visas vid en utställning om hälsa på vetenskapsmuseet Universeum i Göteborg. Utställningen kommer bland annat att belysa sambandet mellan buller, hjärt- och kärlsjukdomar och koncentrationsstörningar.

IMCG:s förhoppning är att utveckla en smart produkt som kan kommersialiseras och så småningom bli en exportprodukt.

Testades i SP:s ljudlab

Nata Amiryarahmadi är akustiker på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Hon har gjort flera tester med hexagonerna i SP:s halvekofria ljudlabb.
– Vi har simulerat utomhusljudmiljöer och mätt ljudkvaliteten inne i hexagonen. Vår slutsats är att hexagonerna effektivt kan dämpa ljudet från bland annat bilar och bussar vid Masthuggskajen. Ljudkvalitén inne i hexagonerna är också så bra att det lätt går att prata och höra.

Nata Amiryarahmadi menar dock att ljudkvaliteten i hexagonen kan förbättras ytterligare. Man skulle exempelvis kunna sätta in fler bänkar och gröna väggar som sprider och absorberar ljudet mer. En annan åtgärd för att dämpa ljud från exempelvis fotsteg är att använda gummiplattor som golv istället för betong.
– Det är viktigt att ha ett systemperspektiv när man designar en miljö med bra ljudkvaliteter. I det här projektet är både valet av material och hexagonformen anpassade efter ljudstörningarna på Masthuggskajen.

Glas i flera skikt
När det gäller glas så har både forskningen och tillverkningen av ljudavskärmande glas kommit långt.
– Bästa ljuddämpning får man om man bygger upp glaset i flera skikt. I hexagonerna används laminerat glas som består av två glasskivor med en polymerfolie mellan, säger Krister Falk, forskare vid Glafo, samarbetspart och leverantör i projektet.

Beroende på vilka egenskaper som man vill uppnå med glaset kan dimensionerna och typ av folie optimeras.
– Exempelvis kan glasskivorna vara av olika tjocklek eftersom olika tjocka glas tar bort olika frekvensområden, säger Krister Falk

Tillsammans med samarbetspartners har Glafo tagit fram ett visningsfönster med femglaskonstruktion, men det finns ännu inte på marknaden.
– Idag drivs utvecklingen av glas i första hand av möjligheten av att spara energi. Men som en följd får glasen också bättre prestanda när det gäller ljudisolering.

Tre principer för en bättre akustisk miljö

Avskärmning: Genom en vägg kan man hindra ljudets vidare framfart. Väggen gör att ljudet studsar tillbaka.
Diffusering: En oregelbunden yta sprider ljudet som på så sätt späds ut. Ljudet upplevs inte lika hårt.
Absorbering: Mjuka och porösa material absorberar ljud. Exempel på absorberande material kan vara jord, växter, textilier med mera.

Totalt ingår nio partners i projektet: IMCG, SP, Watteriet, Johanneberg Science Park, Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Göteborgs stad, Älvstranden utveckling och Mayor of London. Glafo har levererat glaset.

Se filmen som beskriver hur bullerskyddet fungerar.

Källa: IMCG

Tillbaka till Nyheter
Back To Top